Petícia za zavedenie hodiny telesnej výchovy pre poslancov parlamentu a zákaz predaja sladených a alkoholických nápojov v parlamentnom bufete.

My, občania Slovenskej republiky, žiadame parlament, aby zaviedol povinnú hodinu telesnej výchovy pre všetkých svojich členov. Veríme, že to prinesie mnohé výhody, ako napríklad:

  • Zlepšenie fyzickej kondície a zdravia poslancov, ktorí sú často vystavení stresu a sedavému spôsobu života.
  • Zvýšenie morálky a tímovej spolupráce medzi poslancami, ktorí by sa mohli spoločne zapojiť do rôznych športových aktivít a hier.
  • Zníženie konfliktov a napätia medzi poslancami, ktorí by si mohli vybíjať svoje frustrácie a emócie na športovisku namiesto v parlamentnej sále.
  • Zvýšenie transparentnosti a dôveryhodnosti parlamentu, ktorý by ukázal svoj záujem o zdravý životný štýl a prevenciu civilizačných chorôb.

Okrem toho žiadame parlament, aby zakázal predaj sladených a alkoholických nápojov v parlamentnom bufete a nahrádzal ich zdravými alternatívami, ako sú čerstvé ovocné šťavy, minerálna voda alebo bylinkové čaje.

Sme presvedčení, že tieto opatrenia pomôžu zlepšiť kvalitu práce a života poslancov a prispieť k lepšiemu fungovaniu parlamentu a celej krajiny.

Týmto by poslanci išli vzorom celej spoločnosti a ukázali by, že sú schopní prinášať triezve a zodpovedné rozhodnutia v prospech nás všetkých.

Prosíme vás, aby ste podpísali túto petíciu a podporili našu iniciatívu. Ďakujeme.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Peter Mráz bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...