PETÍCIA za zachovanie fungovania spoločnosti Letisko Piešťany

PETÍCIA

za zachovanie fungovania spoločnosti „Letisko Piešťany, a. s.“ a činností, spojených s prevádzkou tejto spoločnosti

Zrušením spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. by obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja a obyvatelia mesta Piešťany prišli o strategický dopravný bod, umožňujúci rozvoj regiónu. My, podpísaní občania, žiadame akcionárov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., t. j. Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Mesto Piešťany, aby vyradili z programu zasadania Valného zhromaždenia tejto spoločnosti dňa 29.11. 2016 bod o likvidácii spoločnosti a zaoberali sa realizáciou postupných krokov, potrebných k záchrane spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. a jej ďalšieho fungovania. Žiadame zastavenie zadlžovania spoločnosti prostredníctvom nevýhodných pôžičiek a vyplácania neprimeraných odmien orgánom spoločnosti. Žiadame akcionárov, aby každý z nich prispel svojimi možnosťami k zabezpečeniu fungovania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. a tak aj k zachovaniu funkcie letiska v Piešťanoch a k vytváraniu nových pracovných príležitostí pre občanov Piešťan a ich okolia.