PETÍCIA ZA ZACHOVANIE DENNÉHO STACIONÁRA NA ZÁHREBSKEJ 9

Stacionár pre seniorov na Záhrebskej ulici je už 22 rokov súčasťou nášho susedstva. Staromestkým seniorom poskytuje počas pracovných dní sociálne služby zamerané na udržanie ich fyzickej i psychickej aktivity. Predovšetkým im však umožňuje prežiť deň v spoločnosti rovesníkov a starostlivého personálu. Klienti stacionáru spoluvytvárajú vnútroblok, ktorého je zariadenie súčasťou. Susedia s nimi radi komunikujú a zvedavé deti z okolia sa k nimi neraz vydajú na návštevu.

Už niekoľko rokov našich seniorov pravidelne navštevujeme a trávime s nimi čas. Vznikli tak medziľudské vzťahy, ktoré sú pre nás vzácne.

Denný stacionár má byť v najbližších týždňoch zrušený. Podľa nášho názoru však toto zariadenie na Záhrebskú patrí, a to z týchto dôvodov:

  1. Ide o JEDINÝ denný stacionár v Starom meste. V prípade jeho zrušenia strácajú staromestskí seniori dôležitú sociálnu službu v blízkosti svojho domova.
  2. Do priestorov zariadenia majú byť presťahované detské jasle z Holého č. 9. Vznik jaslí v našej štvrti je nepochybne dobrou správou, domnievame sa však, že by to nemalo byť za cenu odchodu našich seniorov z miesta, na ktoré sú zvyknutí a majú ho radi. Potreby jednej citlivej sociálnej skupiny by nemali byť napĺňané na úkor inej.
  3. V prípade zmeny, ktorá ma tak zásadný dosah na každodenný život starších ľudí, považujeme za samozrejmú ich PARTICIPÁCIU na tomto procese. Chceme preto vyjadriť presvedčenie, že všetky ďalšie kroky by mali byť prediskutované s klientmi stacionára, ich príbuznými, rovnako ako so zamestnancami tohto zariadenia.
  4. Ako ďaleko najpodstatnejší dôvod zotrvania stacionára na jeho súčasnej adrese považujeme VZŤAHY. Pre našich seniorov je toto miesto druhým domovom, kde spoločne trávia každý pracovný deň. Zánikom stacionára by sa narušili roky budované vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy k zamestnakyniam stacionára. Nemenej dôležitý je význam stacionára pre našu štvrť i našu susedskú komunitu.

Vyzývame preto na hľadanie riešenia, ktoré uspokojivo vyrieši situáciu detských jaslí hľadajúcich nové priestory a zároveň ponechá našim seniorom miesto, ktoré pre nich toľko znamená a komunitu, ktorej sú súčasťou.


Dušan Martinčok (OZ Susedia na dvore)    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Dušan Martinčok (OZ Susedia na dvore) bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...