Petícia za vyvodenie osobných dôsledkov za prehratý súdny spor

My, dole podpísaní občania mesta Snina, požadujeme okamžité a bezpodmienečné odvolanie funkcionárov mesta Snina, ktorí sú zapletení do kauzy Skládka TKO. Nesúhlasíme s tým, aby o budúcom smerovaní mesta rozhodovali Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta Snina, Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór mesta Snina a JUDr. Ján Palovčík, vedúci právneho oddelenia Mestského úradu v Snine. Sme presvedčení, že za konanie, ktoré viedlo k uvaleniu dlhodobého bremena na občanov mesta Snina, sú vyššie menovaní na základe svojich funkcií z obdobia, kedy došlo k vypuknutiu predmetnej kauzy, plne zodpovední.

Chronológia súdneho sporu s firmou Jozef Jančok - SAVARNA je k dispozícii na oficiálnej stránke mesta Snina. Nečinnosťou či pochybnými machináciami mesta Snina, ktoré v predmetnom spore zastupoval JUDr. Ján Vrba, došlo k výraznému nárastu dĺžnej sumy. V dôsledku prehratých súdnych sporov narástol dlh mesta Snina na kozmických 1 696 052.53 EUR.