Peticia za vyhlásenie referenda o odvolaní Mareka Hattasa z funkcie primátora mesta Nitra

S odvolaním sa na Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákonov Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení podľa § 11a,  odst. (1), písm. c) v znení

  • Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:

          c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov

vyhlasujeme petíciu za vyhlásenie referenda o odvolaní Mareka Hattasa z funkcie primátora mesta Nitra na základe nespokojnosti veľkej časti predovšetkým obyvateľov tohto mesta.

Pre rôznorodosť názorov a dôvody jednotlivcov sa spoločne odvoláme na právo zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva v tejto veci v súlade s uvedeným zákonom v prípade, že petícia svojim počtom podpisov splní zákonom stanovené predpoklady na takýto úkon. Ak sa tak stane, žiadame MZ mesta Nitra vyhlásiť referendum podľa požiadaviek ako stanovujú príslušné zákony v súlade s Ústavou SR a vyhlásením NR SR o obecnom zriadení. 


Márijo, Ortodoxní Nitrančani    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Márijo, Ortodoxní Nitrančani bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...