Petícia za vyšetrenie okolností zranení a smrti generála Milana Lučanského

rip.jpg

My, občania Slovenskej republiky,

pobúrení osudom a tragickou smrťou bývalého prezidenta Policajného zboru SR generála Milana Lučanského, uvedomujúc si závažnosť týchto udalostí pre súčasný stav a vývoj právneho štátu v našej krajine, vyhlasujeme nasledovné:

1. Považujeme za neprijateľné, aby ktokoľvek držaný vo väzbe v zariadeniach spravovaných štátnymi orgánmi Slovenskej republiky neprimerane trpel a boli mu obmedzované jeho nescudziteľné ľudské a občianske práva.

2. Okolnosti zranení a smrti generála Milana Lučanského považujeme za nedostatočne vyjasnené. Z materiálov zverejnených v médiách vzniká podozrenie, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (strana Za ľudí), ktorá je na čele rezortu, v ktorom k vyššie uvedeným udalostiam došlo, vo svojich vyhláseniach pravdepodobne zavádzala alebo prinajmenšom nebola dostatočne informovaná o situácii a konaní jej podriadených v rezorte. Minister obrany Jaroslav Naď (strana OĽaNO) namiesto požadovania dôkladného vyšetrenia udalostí prostredníctvom sociálnej siete verejne vyhlásil, že odmení a zabezpečí beztrestnosť pre osobu, ktorá prinesie infomácie o úniku zverejnených informácií z lekárskej dokumentácie. Minister obrany však z titulu svojej funkcie v žiadnom prípade nemá a nesmie mať právo ovplyvňovať vyšetrovanie či konanie orgánov činných v trestnom konaní a v žiadnom prípade nemôže sľubovať beztrestnosť komukoľvek.

Na základe uvedeného musíme konštatovať, že Vláda Slovenskej republiky, ktorej najmenej dvaja členovia konali neprimerane resp. nezodpovedne, týmto stratila našu dôveru, že by mohla zabezpečiť hodnoverné, nezaujaté a objektívne vyšetrenie udalostí spojených so zraneniami a smrťou generála Milana Lučanského.

A preto požadujeme nasledovné:

1. Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby zriadila vyšetrovaciu komisiu na vyšetrenie okolností zranení a smrti generála Milana Lučanského, ktorá bude zložená zo zástupcov všetkých parlamentných strán (každá strana nominuje jedného člena) a jedného zástupcu nominovaného skupinou nezaradených poslancov. Predsedom komisie bude člen niektorej z opozičných strán alebo zástupca nezaradených poslancov.

2. Žiadame, aby táto parlamentná komisia dostala k dispozícii všetky zákonné nástroje na vyšetrenie incidentov a tiež okolostí predchádzajúcich zraneniam generála Lučanského a jeho smrti a bolo jej umožnené vykonať všetky opatrenia vrátane, no nie len, poslaneckého prieskumu v príslušných zariadeniach spadajúcich pod rezort spravodlivosti, vnútra, či obrany, prípadne iných dotknutých orgánov štátnej správy.

3. Žiadame, aby parlamentná komisia na vyšetrenie okolností zranení a smrti gen. Lučanského svoje zistenia verejne publikovala bezodkladne po tom, keď dokončí svoju záverečnú správu a celý text záverečnej správy bol zverejnený v plnom rozsahu s výnimkou informácií podliehajúcich utajeniu zo zákonných dôvodov.

4. Žiadame, aby sa Vláda SR a jej členovia či jej podriadení v dotknutých rezortoch zdržali konania, ktorým by mohli ovplyvniť nezávislosť vyšetrovania komisie. V prípade, že sa preukáže, že sa niektorý z členov Vlády SR nezdržal takéhoto konania, žiadame okamžitú demisiu Vlády SR a vyhlásenie predčasných volieb.

Slovenská republika v súčasnosti prechádza azda najťažším obdobím od jej vzniku. Nemôžeme v žiadnom prípade akceptovať, že by sa k problémom spojeným s pandémiou Covid-19 a na ňu naväzujúcim ekonomickým a sociálnym problémom, pridružili pokusy nami volených zástupcov a ich podriadených pošliapavať ľudské a občianske práva a snahy o deštrukciu právneho štátu a právneho poriadku v Slovenskej republike.

Vyzývame všetkých zodpovedných občanov SR, aby sa pripojili k našej snahe o vyšetrenie tragických okolností zranení a smrti generála Lučanského a požadovali prevzatie zodpovednosti od tých, ktorí by na nich mali nejaký podiel, ak sa toto vyšetrovaním preukáže.