Petícia za tisíc 1000 ročných stromov

Ide o symbolický krok ako rozivnúť debatu o ochrane prírody, ako spojiť na Slovensku dva nepriateľské tábory: lesníkov a ohranárov.

Mnohé hospodárske lesy kde sa ťaží drevo pripomínajú smutné kukuričné polia a mnohé lesy kde sa drevo neťaží by vôbec neutrpeli keby sa v nich preriedila mladina.

Východiskom je na väčšine územia prebierkový spôsob tažby ktorý zachová živý les.

Žiadame vládu SR aby vydala nariadenie podľa ktorého sa v každom hospodárskom lese označí niekoľko stromov, spolu na Slovensku 1000kusov, ktoré sa nebudú nikdy ťažiť a budú zákonom chránené.

Tým sa dosiahne, že nebudeme odkazaní iba na prírodné rezervácie kde sa nebude robiť nič, nato aby sme v lesoch mohli vidieť aj staré niekoľkostoročné stromy. 

Staré stromy sú v lesoch ako chrámy ktoré nám pripomínajú silu času, sú krásne na pohľad, nie je pochýb o tom aké sú dôležité z početných dôvodov.

Ak v celej krajine označíme symbolických 1000 stromov, ktoré sa nebudú nikdy ťažiť, ekonomocky nestratíme žiadnu hodnotu. Avšak získame skutočné prírodné bohatstvo.

Staré stromy v lesoch nám budú všetkým pripomínať, že príroda si bez človeka poradí ale človek bez prírody len veľmi krátko.


Ľuboš Míček    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Ľuboš Míček na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...