Petícia za spravodlivosť pre Bratislavčanov

Bratislava ročne prichádza o viac ako 16 000 000 eur z dôvodu nesprávneho sčítania obyvateľstva
z roku 2011.

Z výsledkov sčítania sa 10 rokov vypočítava výška príjmu mesta z podielových daní, ktorá je najdôležitejšou príjmovou položkou v rozpočte Bratislavy. Bratislava tak každoročne prichádza o značné finančné prostriedky, ktoré by mohli byť využité na budovanie parkov, športovísk, podporu sídliskového športu či voľnočasových aktivít.
My, dolu podpísaní občania, v zmysle petičného práva požadujeme, aby sa touto nespravodlivosťou páchanou na Bratislave začala urýchlene zaoberať vláda, ministerstvo financií, Štatistický úrad SR a Národná rada SR. Aby boli okamžite prijaté právne úpravy na odstránenie tejto nespravodlivosti a aj dostatočného financovania Bratislavy ako hlavného mesta SR.

 Predkladá: MUDr. Iveta Plšeková, nar. 01.01.1971,
bytom: Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava


Predseda petičného výboru: MUDr. Iveta Plšeková, nar. 01.01.1971,
bytom: Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava

 

Členovia petičného výboru: Ernest Huska, Hrobakova 14, 85102 Bratislava

Juraj Eliáš, Bradáčova 1, 85102 Bratislava

Monika Kozelová, Prievozská 1,  82109 Bratislava

Branislav Kaliský, Rezedova 28, 82104 Bratislava

Zoroslav Smolinský, Devínske Jazero 7163, 841 07 Bratislava


Iveta Plšeková    Kontaktujte autora petície