Petícia za sobášný obrad nad 6 osôb

Touto petíciou žiadame Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, premiéra Slovenskej republiky, hlavného hygienika a všetkých ktorí rozhodujú o protipandemických opatreniach na území Slovenskej republiky, aby prehodnotili svoj zámer od 1.1.2021 zakázať sobášny obrad nad 6 osôb. Touto petíciou žiadame, aby sa na sobášnom obrade mohlo zúčastniť viac ako 6 osôb.

Nežiadame od Vás povolenie na svadobné oslavy ani povolenie na preplnené kostoly, ale žiadame len o to, aby sme na sobášnom obrade mohli mať našu najbližšiu rodinu. Na internete sa dočítame o možnosti presiahnuť počet 6 osôb na sobášnom obrade za určitých podmienok, že v dobe začiatku budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12hodín. Zároveň musí byť obrad ohlásený na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48h pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania. Zatiaľ nepoznáme prípad, kedy táto výnimka bola udelená, preto žiadame, aby táto výnimka platila pre každého rovnako. Máme za to , že za dodržanie určitých nariadení (dezinfekcia priestorov, dezinfekcia rúk, prekrytie horných dýchacích ciest, negatívny RT-PCR, alebo antigénový test je dostatočné na to, aby bolo možné mať na sobášnom obrade viac ako 6 osôb. Ďalej uvádzame ako dôvod fakt, že na sobášnom obrade sa zúčastňujú rodinní príslušníci a s niektorými sme v kontakte aj v bežné dni, preto za prítomnosti negatívneho testu žiadame o zvýšenie počtu osôb nad 6 osôb. Tak isto sa nám budúcim manželkám, manželom nepáči, že sme pre tento zámer už viackrát prekladali sobášny obrad. Podľa vášho zámeru zakázať sobášny obrad nad 6 osôb sa do počtu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania, preto Vás žiadame aby do tohto počtu nebol započítaný fotograf, ani kameraman, keď že si tiež vykonávajú svoju prácu. 

Poznáme prípady, kedy pri pohrebe bola udelená výnimka a vďaka nej bolo povolené množstvo ľudí nad 6 osôb. Na pohrebe sa teda môžu zúčastniť aj osoby, ktoré pochádzajú aj z ďalekej rodiny. My žiadame o povolenie pre najbližšiu rodinu ako sú rodičia, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia, svedkovia. 

Chápeme situáciu a urobíme na svojich svadobných obradoch všetko pre bezpečnosť ľudí. Žiadame, aby sa svadobné obrady, ktoré sme už viacerí prekladali mohli uskutočniť do počtu 20 osôb. 

Dovoľte nám osláviť túto krásnu sviatosť manželstva s našou najbližšou rodinou.  S pozdravom budúci mladomanželia.  

PROSÍM NEZABUDNITE SVOJ PODPIS POTVRDIŤ EMAILOM 

ĎAKUJEM 


Veronika Golierová, SNP 892, 078 01 Sečovce    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Veronika Golierová, SNP 892, 078 01 Sečovce na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...