PETÍCIA ZA REKONŠTRUKCIU HOTELA KYJEV A JEHO OKOLIA

Žiadame mesto, aby v spolupráci s vlastníkom Hotela Kyjev vytvorilo jasný plán krokov vedúcich k rekonštrukcii Hotela Kyjev a jeho okolia.


LORDSHIP a.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Osoba zodpovedná za styk s úradmi: Jonathan Jackson, Cintor    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem LORDSHIP a.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Osoba zodpovedná za styk s úradmi: Jonathan Jackson, Cintor na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...