PETÍCIA ZA REKONŠTRUKCIU HOTELA KYJEV A JEHO OKOLIA

Žiadame mesto, aby v spolupráci s vlastníkom Hotela Kyjev vytvorilo jasný plán krokov vedúcich k rekonštrukcii Hotela Kyjev a jeho okolia.


LORDSHIP a.s., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Osoba zodpovedná za styk s úradmi: Jonathan Jackson, Cintor    Kontaktujte autora petície