Petícia za redukciu počtu mestských častí v Košiciach

V zmysle článku 27 Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, my, nižšie podpísaní občania, žiadame orgány mesta Košice o redukciu počtu mestských častí na území mesta Košice na maximálne 8 mestských častí. Konkrétny počet necháme na predstaviteľov mesta, nakoľko bolo v minulosti vypracovaných už niekoľko modelov. Žiadame, aby bolo toto opatrenie prijaté v najbližšom možnom termíne, pretože už nie je žiadny dôvod na ďalšie odkladanie.

Odôvodnenie:

 1. Efektívnejšie spravovanie: Zmenšenie počtu mestských častí povedie k lepšej koordinácii a efektívnejšiemu riadeniu, čo môže mať pozitívny vplyv na kvalitu poskytovaných služieb.
 2. Úspora finančných prostriedkov: Množstvo mestských častí znamená aj viacero administratívnych útvarov, starostov, poslancov, čo výrazne zvyšuje náklady na prevádzku. Redukciou počtu mestských častí sa môžu znížiť výdavky mesta na administratívu a tieto prostriedky môžu byť investované do iných oblastí, napr. infraštruktúry alebo verejných služieb.
 3. Zjednodušenie administratívnych procesov: Menší počet mestských častí umožňuje zjednodušenie rozhodovacích procesov a skracuje čas potrebný na vyriešenie administratívnych otázok.
 4. Vytvorenie združených pracovísk: Zrušené miestne úrady môžu byť premenené na pridružené pracoviská magistrátu, ktoré budú fungovať ako vysunuté pobočky, čím bude služby mesta možné poskytovať občanom pohodlne a efektívne i v menšom počte mestských častí.

Pre porovnanie uvádzame niektoré údaje:

 • Jedna z najväčších mestských častí Košíc, Sídlisko Ťahanovce, má približne 20 000 obyvateľov (Wikipedia).
 • Naopak, mestská časť Košice – Džungľa má iba okolo 770 obyvateľov (Wikipedia).

Z týchto čísel je zrejmá disproporcionalita. 

 

Pre zaujímavosť: 

New York

 • Počet obyvateľov: 8 500 000
 • Počet mestských častí: 5

Barcelona

 • Počet obyvateľov: 1 600 000
 • Počet mestských častí: 10

Peking

 • Počet obyvateľov: 21 500 000
 • Počet mestských častí: 16

 

Len niektoré články na túto tému: 

O nevyhnutnosti okamžitej redukcie niet pochýb a bol vykonaný už dostatočný počet štúdií. Ďalšie nie sú potrebné. Potrebné je konať.  

 


Martin Kresák    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Martin Kresák bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...