Petícia za premenu nevyužívanej a zdevastovanej bývalej železničnej stanice Bratislava filiálka na mestský park plný zelene!

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán premiér, vážení členovia vlády! 

Nevyužívaná a zdevastovaná bývalá železničná stanica Bratislava filiálka je miestom ktorému sa obyvatelia a návštevníci Bratislavy radšej vyhnú a radšej ho obídu a ak nemusia, ani tam nevkročia. Pritom je to miesto nie ďaleko od centra, ktoré by mohlo byť pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy zmenené tak, aby mohli byť na tento priestor hrdý!

Rozhodovaciu právomoc v záležitosti nevyužívanej a zdevastovanej bývalej železničnej stanice Bratislava filiálka má štát, teda Ministerstvo dopravy prostredníctvom ŽSR. 

Nevyužívanou a zdevastovanou bývalou železničnou stanicou Bratislava filiálka, posledný osobný vlak prešiel v roku 1985 a teda je už asi 36 rokov nevyužívaná. Počas celej tejto doby sa hľadali spôsoby ako tomuto miestu vrátiť život. Mnohým však možno z nevedomosti, či zámerne alebo len preto, aby získali body v komunálnej politike a zapáčili sa voličom, (a množno aj všetko dohromady) podsúvali verejnosti zmes riešení, ktoré preferovali zachovanie pôvodného účelu tohto priestoru s vybudovaním novej a modernej Žst Bratislava filiálka s odkazom na jej historickú minulosť a hodnotu. Žiaľ aj na tento účel sa zneužívali rôzne nepravdivé tvrdenia. Medzi najčastejšie patria napríklad, že Bratislava potrebuje napríklad: "zrýchlenie dopravy a komfortu", alebo, že Bratislava potrebuje: "rozvojovú alternatívu, ktorej súčasťou je aj výstavba novej stanice Bratislava filiálka", alebo, že: "akcelerácia rozvoja koľajovej dopravy a zahustenie železničných zastávok je v regióne nevyhnutné pre udržanie mobility..." Atď atp. Žiaľ tieto a podobné nepravdivé, nič nehovoriace a zavádzajúce tvrdenia sú iba dôvodmi, prečo sme od realizácie a dokončenia týchto megalomanský plánov na míle ďaleko a majú za následok súčasný stav! Nie, Bratislava nepotrebuje "vybudovať" novú Žst Bratislava filiálka! Kapacity súčasných ŽST staníc ( Hl.st., ŽST N. Mesto, ŽST Bratislava Predmestie,  ŽST Bratislava Petržalka, ŽST UNS, ... ) nie sú ani zďaleka využívanév plnom rozsahu, preto Bratislava nepotrebuje vybudovať novú Žst Bratislava filiálka! Áno, v pracovné dni a v rannej špičke je doprava zhustená a nie každý má vo vlaku súkromie. Ale tak to bude vždy a je to bežné. A z veľkej časti je to preto, že napríklad ŽST Bratislava Predmestie je využívaná a v rannej špičke nedostatočne. To naznačuje, že pri inej organizácii by v rannej či popoludňajšej špičke mohla byť celá železničná doprava slušnejšia.  Aj ďalšie ŽST sú využívané nedostatočne. Je to zrejmé a potvrdzuje to aj skutočnosť, že už 36 rokov sa hovorí, že Žst Bratislava filiálka treba znova "vybudovať" a napriek tomu, že nie je v prevádzke, život v meste sa nezastavil a ani sa nezastaví! To, čo Bratislava potrebuje sú mestské parky plné zelene!

Dolu podpísaný obyvatelia a návštevníci Bratislavy Vás preto žiadame, aby ste vykonali všetky potrebné kroky a toto územie bez zbytočného odkladu do konca roku 2022 zmenili na mestský park plný zelene! V protiklade s nereálnymi a megalomanskými doterajšími plánmi, je premena tohto priestoru na mestský park plný zelene najjednoduchší, reálny, časovo mnohonásobne kratší a mnohonásobne lacnejší spôsob ako tomuto miestu vrátiť život. Zároveň vás žiadame, aby ste pri realizácii tohto projektu využili potenciál dobrovoľníctva a umožnili obyvateľom a návštevníkom Bratislavy sa dobrovoľne a bez nároku na odmenu, spolupodieľať svojimi schopnosťami na premene tejto nevyužívanej a zdevastovanej Žst Bratislava filiálka na mestský park plný zelene a umožniť vytvoriť vzťah obyvateľov a návštevníkov Bratislavy k tomuto mestu! Obyvatelia a návštevníci Bratislavy Vám budú vďační!

(A niekto by možno mohol aj ďalších 36 rokov hľadať spôsob ako vybudovať a akcelerovať rozvoj koľajovej dopravy a zahustenie železničných zastávok a udržať nevyhnutnú mobilitu, prípadne niečo podobné...)

 ---------------

Petičný výbor: 

Predseda petičného výboru a autor petície:

Štefan Tužinčin; Hurbanovo; občiansky aktivista; Slovenský Občiansky Kongres - poverený zastupovaním a komunikáciou s orgánmi verejnej moci.

Členovia petičného výboru:

Jozef Petlák; Bratislava; Slovenský Občiansky Kongres

Ľubomír Kráľ; Trenčín; Slovenský Občiansky Kongres.

Jozef Haluščík; Pobedim; Slovenský Občiansky Kongres.

 

Štefan Tužinčin; Jozef Petlák; Ľubomír Kráľ; Jozef Haluščík.

 

Svojim podpisom oprávňujem Štefan Tužinčin; Jozef Petlák; Ľubomír Kráľ; Jozef Haluščík na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.

 


Štefan Tužinčin    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Štefan Tužinčin na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...