Petícia za pokračovanie dištančnej výučby počas letného semestra na fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu v Prešove.

My, nižšie podpísaní študenti fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove (FMEO UNIPO) požadujeme, aby sa v letnom semestri akademického roka 2021/2022 neuskutočnila prezenčná výučba, ale aby naďalej zostala dištančnou formou. 

Hlavným cieľom tejto petície je infekčné ochorenie COVID-19. Aktuálna COVID situácia je na Slovensku veľmi vážna. Je nebezpečné aby výučba prebiehala prezenčnou formou, nakoľko je dosť nakazených ľudí. Veľmi zlý dopad to bude mať aj na cestovanie, pretože tam je tiež riziko nakazenia. Ako už bolo spomenuté vyššie, z problémov so zavedením prezenčnej formy vyučovania v polovici školského roka, je viac a dovolíme si tvrdiť, že pre niektorých študentov môže predstavovať zavedenie prezenčnej formy vážny problém pričom rovnako tak nechceme ohrozovať naše rodiny, príbuzných, neočkovaných len kvôli tomu, aby sme sedeli v učebni s respirátorom, prípadne rúškom, v ktorom sa  ťažko dýcha. 

V neposlednom rade COVID-19 zasiahol aj mnohých zaočkovaných študentov a vakcína nie vždy pomáha zmierniť ich príznaky, môže dokonca pokračovať v šírení choroby. Dovolíme si tiež tvrdiť, že nemáme problém zvládnuť online výučbu a dokáže úplne nahradiť prezenčnú výučbu.

 

Sme presvedčení, že univerzita by mala v prvom rade brať ohľad na zdravie svojich zamestnancov a študentov, a preto jej podpisom nesúhlasíme s výučbou prezenčnej formy.
 

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Študenti na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...