Petícia za otvorenie magisterského študijného programu Európske kultúrne štúdiá (Petition for the opening of Master degree of the program European cultural studies)

Touto petíciou Vás prosíme o podpis, ktorým vyjadríte podporu nám, študentom európskych kultúrnych štúdií na Filozofickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí nesúhlasime s rozhodnutím vedenia Filozofickej fakulty UMB neotvoriť v nasledujúcom akademickom roku magisterský študijný program Európske kultúrne štúdiá.

Žiadame Vás preto o podporu a pomoc pri riešení vzniknutej situácie.

Ďakujeme.

 

(English version)

As the students of a study program European Cultural Studies, Faculty of Arts in the University of Matej Bel, Banska Bystrica, Slovakia, we’re kindly asking you to sign this petition in order to support our disagreement with the management of our faculty in their decision to shut down our study program European Cultural Studies for Master degree in the next academic year.

We’re asking you for your support and your help in solving this situation.

Thank you.


Kolektív študentov európskych kultúrnych štúdií    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Kolektív študentov európskych kultúrnych štúdií na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook