Petícia za obnovenie zastavovania vlakov v stanici Harmanec - jaskyňa

My, občania SR, ČR, i ďalších krajín, v dôsledku dlhodobej neochoty národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko, reagovať na oprávnené požiadavky cestujúcich na zastavovanie vlakov v uvedenej stanici, žiadame kompetentný rezort, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, o intervenciu v záujme nápravy súčasného neakceptovateľného stavu. Neumožniť verejnosti navštevovať turisticky atraktívne územie rozhrania Veľkej Fatry a Kremnických vrchov, disponujúce množstvom prírodných krás(zďaleka nielen Harmanecká jaskyňa) a unikátnou technickou pamiatkou(rizňou v doline Rakytovo), škodí rozvoju turizmu. Tento roky trvajúci neblahý stav je najvyšší čas napraviť.

Dopravca takto priamo vyháňa ľudí z nosného dopravného systému do individuálnej automobilovej dopravy, čo je v príkrom rozpore s misiou verejnej železničnej dopravy v rámci dlhodobej dopravnej politiky štátu, absolútne ignorujúc ekologický aspekt(ktorý by mal byť v takomto vzácnom území prioritou). Požadovaná zmena nebude prakticky nič stáť(zanedbateľné náklady na sanáciu čakárne v budove stanice); naopak, prejaví sa zvýšením tržieb z cestovného, postoj dopravcu je preto nepochopiteľný o to viac.

Najabsurdnejším na celej veci je fakt, že vlaky v tejto stanici kvôli križovaniu s protiidúcimi zastavujú, vystúpiť a nastúpiť však legitímne nemožno, hoci nezriedka trvá státie 5 - 10 minút! Za toľký čas možno pokojne stihnúť naložiť, resp. vyložiť i bicykle - oblasť disponuje bohato rozvetvenou sieťou lesných ciest a zvážnic, smerom ku Kráľovej studni a Krížnej v hlavnom hrebeni Veľkej Fatry, ideálnou pre účely cykloturistiky.. Využívajme v maximálnej miere existujúcu unikátnu železnicu, ako sa to deje v každej civilizovanej krajine; krásy a možnosti, ktoré tu máme, sa odvďačia v podobe duševnej regenerácie a telesnej kondície..

Argument o nízkej frekvencii cestujúcich jednoznačne vyvracajú tisíce signatárov petície z rôznych kútov Slovenska, Česka, i ďalších krajín, ktorí chcú a budú vlakové spoje v stanici Harmanec - jaskyňa využívať; ide teda o verejný záujem výrazne nadregionálneho charakteru!

Čím viac sa nás pre dobrú vec spojí, tým jasnejší signál vedeniu ZSSK, aby konečne adekvátne reagovalo! Po takmer 7 rokoch je najvyšší čas pochopiť, že táto technicky jedinečná trať s pohnutou históriou, dopĺňajúca kolorit krásneho horského prostredia; pri výstavbe ktorej zahynulo 36 osôb, a ktorú obdivujú i mnohí cudzinci zo vzdialených krajín; má dlhodobý potenciál, ktorý trestuhodne zanedbávame..