Petícia za obnovenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Kolárove-Petíció a gyors orvosi segítségnyújtásért Gútán

Podpísaní občania, priatelia a návštevníci Kolárova žiadame touto petíciou Ministerstvo zdravotníctva SR o urýchlené obnovenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kolárove. Mesto Kolárovo nemá momentálne žiadnu urgentnú zdravotnú starostlivosť zabezpečenú lekárom. To znamená, že v prípade úrazu, náhleho zhoršenia zdravotného stavu či inej kritickej situácie obyvateľov alebo návštevníkov mesta bude kvalifikovaná lekárska pomoc poskytnutá najskôr v rádoch desiatok minút až hodiny od nahlásenia a/alebo s nutným transportom  postihnutého do niektorej z nemocníc v okolitých mestách vo vzdialenosti cca 25 až 30 kilometrov . Dôrazne žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v meste Kolárovo obnovilo okamžite a bez odkladu skôr, ako príde k stratám na životoch a k poškodeniam zdravia, spôsobeným neskorým poskytnutím  lekárskej starostlivosti.

Predseda petičného výboru:

Ing. Béla Halász, Radnótiho 46, 94603 Kolárovo    

Členovia:

JUDr. Ing. Iveta Némethová, Ľ. Podjavorinskej 2996/6, 94603 Kolárovo

MUDr. Ildikó Papáčková, Rábska 29, 94603 Kolárovo

Ing. Béla Angyal, Rábska 27, 94603 Kolárovo