Petícia za nesúhlas s prieskumným územím "SVIDNÍK - ropa a horľavý zemný plyn"

Dole podpísaní obyvatelia obce Zborov, okres Bardejov , majúc záujem na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci Zborov a berúc do úvahy, že kvalita životného prostredia v obci je neoddeliteľne spätá aj s vplyvmi na životné prostredie ktorých pôvod je mimo územia obce Zborov, vyjadrujeme svoj nesúhlas s činnosťami spojenými s prieskumným územím "SVIDNÍK -ropa a horľavý zemný plyn", ktoré zasahujú do jednotlivých zložiek životného prostredia v obci Zborov a menia jeho kvalitu.  

Žiadame preto obecné zastupiteľstvo obce Zborov a starostu obce Zborov , aby vyjadrili v mene obyvateľov obce Zborov nesúhlas s prieskumným územím "SVIDNÍK -ropa a horľavý zemný plyn", ako aj so všetkými geologickými prácami v prieskumnom území a s nimi súvisiacimi činnosťami, ktoré zasahujú do životného prostredia obyvateľov obce Zborov, alebo toto životné prostredie ovplyvňujú. Dôrazne nesúhlasíme s realizovaním prieskumného vrtu v prieskumnom území Svidník a žiadame obecné zastupiteľstvo a starostu obce Zborov , aby podnikli všetky potrebné kroky k tomu, aby tomuto  zabránili.


Karol Krajník    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Karol Krajník na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook