PETÍCIA ZA NAHRADENIE PALMOVÉHO OLEJA INÝM OLEJOM pre spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o.

PETÍCIA ZA NAHRADENIE PALMOVÉHO OLEJA INÝM OLEJOM podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Palmový olej je v súčasnosti najpoužívanejším rastlinným olejom na svete, avšak stále sa nedarí zmierňovať negatívne následky jeho produkcie a procesu spracovania. Palmový a palmojadrový olej sa vyrába z plodov palmy olejnej a preukázateľne patrí k najväčším ekologickým katastrofám posledných rokov. Pre porovnanie, v roku 1970 jeho ročná produkcia predstavovala asi milión ton, dnes prekračuje množstvo približne 63 miliónov ton (Zdroj: info.cz). Celosvetová spotreba neustále rastie, pričom druhým najväčším distribútorom palmového oleja je Európska Únia. Palmový olej sa vyskytuje vo viac ako 50% množstva výrobkov, ktoré denne využívame. Výrobné spoločnosti ho požívajú najmä preto, že je veľmi lacný, ale v súvislosti s palmovým olejom by sme sa však mali zamyslieť nad dôsledkami jeho produkcie a používania:

•   odlesňovanie, ťažba a vypaľovanie dažďových pralesov,

•   zábery a erózia obnaženej pôdy, palma olejná vyčerpáva pôdu bez možnosti ďalšieho hospodárenia na nej, strata tradičného rybárstva,

•   znečisťovanie morí, hromadenie chemikálií v zálivoch, pokles hladiny v riekach a vysychanie vodných tokov, odvodňovanie rašelinísk,

•   znečistenie ovzdušia, klimatické zmeny, emisie CO2, podporuje zvyšovanie skleníkového efektu, používanie pesticídov, hnojív, rozsiahle požiare, záplavy,

•   narušenie a strata biodiverzity, zánik koralových útesov, zapríčiňuje úbytok vzácnej fauny aj flóry,

•   pozemkové a ľudsko-právne konflikty, využíva otrockú detskú prácu (Už osemročné deti vykonávajú ťažkú fyzickú prácu na plantážach v Indonézii, ktoré spravuje spoločnosť Wilmar, najväčší svetový pestovateľ palmového oleja so sídlom v Singapure. Palmový olej predáva deviatim spoločnostiam s celosvetovou pôsobnosťou a so súhrnným príjmom presahujúcim v roku 2015 až 325 miliárd amerických dolárov: AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser a Unilever. Amnesty International viedla rozhovory s pracovníkmi plantáží vo vlastníctve dvoch dcérskych podnikov spoločnosti Wilmar a troch dodávateľov tej istej spoločnosti v provinciách Kalimantan a Sumatra v Indonézii. Ženy sú nútené odpracovať hodiny navyše, sú finančne ohodnotené menej ako je stanovená minimálna mzda a to bez dôchodkového a zdravotného poistenia. Zdravie pracovníkov je ohrozované toxickou chemikáliou parakvát, ktorú aplikujú na plantážach napriek zákazu EÚ aj zo strany spoločnosti Wilmar, nie sú dostatočne vybavení ochrannými odevmi, či bezpečnostným vybavením (Zdroj: AI, 2016).),

•   ohrozenie zdravia a potravinovej bezpečnosti; palmový olej obsahuje veľké množstvo nasýtených mastných kyselín (pre porovnanie v 100 g repkového oleja sa nachádza 7 g nasýtených mastných kyselín a v 100 g palmového oleja 49 g), jeho rafináciou vznikajú karcinogénne látky, ktoré môžu spôsobiť nádorové a genetické poškodenia, poruchy imunity, prispieva k vzniku kardiovaskulárnych problémov a obezity, dýchacie a kožné problémy miestnych obyvateľov.

Sme zodpovední za stav životného prostredia celého sveta hlavne ak svojím dopytom podporujeme produkciu palmového oleja a s ním súvisiace negatívne dôsledky na životné prostredie a zdravie. Spoločnosti by mali transparentnejšie informovať svojich zákazníkov a spotrebiteľov o pôvode a obsahu všetkých surovín nimi ponúkaných produktov. Práve spotrebitelia môžu ovplyvniť zhoršujúci sa ekologický a environmentálny vplyv palmového oleja vo svete a vytvoriť tlak verejnosti znižujúci tak jeho nadbytočnú spotrebu. V Českej republike už napríklad spoločnosti Bidvest, Alika a Mixit a iné prestali používať palmový olej, práve ako odpoveď na nátlak verejnosti. Aj spoločnosť Emco vo svojich kľúčových produktoch zdravej výživy nahradila palmový olej repkovým. Jednoduchým dôvodom ovplyvňovania rozhodnutí výrobných spoločností je spotrebiteľský tlak organizácií, firiem, skupín či jednotlivcov, ktorý dokáže prinútiť kompetentných zabezpečovať bezpečnú trvalo udržateľnú politiku vo veci využívania palmového oleja.

My, dolupodpísaní občania SR žiadame spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o., aby vyhovela zákazníkom a prestala používať palmový olej vo svojich výrobkoch napriek výhodám, kvôli ktorým jej palmový olej vyhovuje.