Petícia za dobudovanie asfaltovej cestnej komunikácie a chodníkov vo Vavrečke v časti Starý mlyn

My, podpísaní  občania SR a obyvatelia obce Vavrečka /okres Námestovo/, Vás žiadame o dobudovanie miestnej cestnej asfaltovej komuikácie s chodníkmi v obci Vavrečka časť Starý mlyn, nakoľko sú ulice vo veľmi zlom, až katastrofálnom stave.

Uvedomujeme si, že náklady na dobudovanie sú vysoké, ale rovnako vieme, že obec sa púšťa do iných projektov, ktoré majú rovnako, alebo ešte vyššie finančné nároky a priorita obce by mala byť určité skvalitnenie života občanov, ktorí riadne platia dane.

Denno denne jazdíme po týchto uliciach svojimi autami, ničíme ich a náklady na ich opravy sú skutočne vysoké. Čo je ale ešte vážnejšie je zdravie. Cesty sú nie len "dieravé" ale veľmi prašné a okrem toho, že znečisťujú naše domy, strechy či záhrady je ešte vážnejšie, že tento prach dýchame. Nedokažeme vetrať, pretože máme v domoch neskutočne veľa prachu z ciest, nedokažeme vonku dýchať, pretože prach sa nachádza naozaj všade a pri veternom počasí je skutočne problémom mať vôbec oči otvorené.

Naše deti sú neustále vystavované tomuto prachu a sú často choré a dokonca máme deti, ktoré sa stali chronickými pacientmi liečenými na rôzne pľúcne ochorenia ako alergie na prach, či astma a táto situácia je pre nich skutočne zlá. 

Rovnako je problémom aj nerovnosť cesty /výmole/, kedy môže dojsť až k úrazom.

Doterajšie opravy našich ulíc nijakým spôsobom nezlepšili kvalitu nášho života a sú nedostatočné. 

Preto žiadame poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce /ďalej vedenie obce/:

1. o dobudovanie asfaltovej miestnej cestnej komunikácie na všetkých uliciach v časti Starý mlyn v obci Vavrečka

2. o dobudovanie riadnych chodníkov pre chodcov

 

 

Taktiež prikladáme fotky ulíc.

IMG_49601.JPGIMG_4961.JPGIMG_4962.JPGIMG_4963.JPGIMG_4964.JPGIMG_49651.JPGIMG_49661.JPGIMG_4967.JPGIMG_4968.JPGIMG_4970.JPGIMG_4971.JPGIMG_4972.JPGIMG_4973.JPGIMG_4974.JPGIMG_4975.JPGIMG_4976.JPGIMG_4977.JPG

 

 

______________________________________________

Petičný výbor:  

Bc. Lenka Čierniková, Vavrečka 573  - zástupkyňa výboru

Martin Babinský, Vavrečka 581 

Mgr. Veronika Stolariková, Vavrečka 580

Mgr. Katarína Babinská, Vavrečka 581

V rozsahu všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, tiež známe podskratkou GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi naúčely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady2008/977/SVV a v zmysle Zákona Národnej rady SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, svojim podpisom vyjadrujem súhlas sospracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom podania tejto petície. Osobne údaje budú spracúvané po dobu 2 rokov od podania petície za účelom overenia podpisovateľov petície.  


Martin Babinský    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Martin Babinský na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...