Petícia za deportáciu Anny Záborskej do krajiny kde sa narodila

My dole podpísaní občania Slovenskej Republiky žiadame vládu aby uskutočnila deportáciu MUDr. Anny Záborskej späť do jej rodnej krajiny, Švajčiarska.

Sme si plne vedomí toho, že tento akt môže viesť k zhoršeniu vzájomných vzťahov medzi Slovenskou Republikou a Švajčiarskom, no myslíme si, že tento krok pomôže všetkým zúčastneným stranám.

Slovenská Republika je moderný zvrchovaný štát, ktorý sa podľa vlastnej ústavy neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Anna Záborská túto časť ústavy pravidelne ignoruje, a tvári sa, že neexistuje. Názory Anny Záborskej na väčšinu tém sú kontroverzné, a dá sa povedať, že zastaralé. Anna Záborská svojimi vyjadreniami ubližuje viacerým ľuďom na Slovensku, a zabraňuje viesť odbornú diskusiu na určité témy tým, že miesto faktov prináša do diskusie emócie a náboženské dogmy. Anna Záborská nepozná hranice, a bez hanby dvíha v parlamente ruku aj za návrhy z dielne Kotlebovcov. 

My dole podpísaní obyvatelia Slovenskej Republiky plne dúfame, že sa Švajčiarsko ujme svojej rodáčky bez problémov, a že sa naše diplomatické vzťahy dostanú späť do starých koľají čo najskôr.

My dole podpísaní obyvatelia Slovenskej Republiky by sme sa zároveň chceli ospravedlniť Švajčiarsku za to, že požadujeme návrat Anny Záborskej do jej rodnej krajiny. Žiadna krajina si nezaslúži Annu Záborskú.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Patrik Budai na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBOPlatená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...