Petícia za degradovanie Andreja Danka na vojaka

JUDr. Andrej Danko bol nedávno povýšený do hodnosti kapitán. Bohužiaľ, ani výložky mu nedodali potrebnú úroveň, slušné spôsoby či charakter. Menovaný aj naďalej svojím konaním a vystupovaním znevažuje celý dôstojnícky zbor, dáva nesprávny morálny a hodnotový vzor vojakom v aktívnej službe, ako aj znechucuje a pohoršuje civilistov. 

Týmto vyzývame ministra obrany Petra Gajdoša, aby bránil česť a dobrú povesť Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Andrejovi Dankovi odňal hodnosť kapitán.Kapitán Očivid    Kontaktujte autora petície