Peticia za cyklotrasu Martin-Zilina

Prosím ľudi,  ktorí majú záujem o vybudovanie cyklotrasy Vrútky-Žilina tak ako bola navrhnutá v pôvodnom projekte aby nás podporili podpisom tejto petície. Prosim o uplne vyplnenie ako je to uvedené nižšie iba tak je možne peticiu predložiť. Ak ste už podpísali dajú sa údaje doplniť.

Osoba podporujúca petíciu buď v podpisovom hárku uvedie svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a podpis, alebo pri elektronickom vyhotovení namiesto podpisu uvedenie adresu elektronickej pošty.  

https://www.zilinak.sk/prispevky/16908/spojenie-ziliny-a-martina-cyklotrasou-brzdi-peticia-chatarov-trasu-akceptuju-popri-i18?fbclid=IwAR39nhI2a7otTIBUpzstQ9IOFDb3dIHVOUH-3NTCZnmLKuxT-7TCGGGjlRw


Michal Hajabač, Matuš Nahalka    Kontaktujte autora petície