Petícia na realizáciu dištančnej formy v zimnom semestri AR 2021/2022 na Žilinskej univerzite v Žiline

My, nižšie podpísaní študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity v  Žiline (ďalej len UNIZA) žiadame, aby sme v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 prešli na dištančnú formu výučby. 

Ako hlavný dôvod uvádzame fakt, že UNIZU navštevuje množstvo študentov a  zamestnancov z rôznych okresov celého Slovenska, ktorí sú ubytovaní na spoločných internátoch. Z tohto dôvodu hrozí zvyšovanie rizika nákazy, ktorému sa týmto chceme vyhnúť. Ďalším dôvodom je aj cestovanie a presúvanie študentov z  okresov, ktoré sú v rámci COVID Automatu sfarbené tmavšími farbami.

Takéto zhromažďovanie ľudí, ktorí sa denne stretávajú v ubytovacích priestoroch internátov Hliny, internátov Veľký Diel a tiež školských priestorov UNIZA viedlo už v prvom týždni zimného semestra k tomu, že niektoré študijné skupiny z dôvodu pozitívnych študentov prešli na dištančnú formu výučby na jeden týždeň. Tu sa dostávame k ďalšiemu dôvodu, prečo nám viac vyhovuje dištančná forma výučby. Sú to zaplatené internáty, na ktorých sa študenti nezdržiavajú viac ako je nutné, a teda platia aj za obdobie, počas ktorého tam nie sú.

Rovnakým problémom je režim OTP. Nie každý študent je očkovaný alebo ochorenie COVID-19 prekonal,  teda je nútený v prípade prezenčnej formy výučby pravidelne sa testovať, čo je pre študentov finančne nákladné. Dokonca aj pre očkovaných študentov, ktorý sa pravidelne testujú, aby neboli hrozbou pre svoje okolie. Faktom je tiež, že Žilinský okres sa momentálne zaraďuje medzi okresy s vysokým nárastom počtu nakazených a je vysoká pravdepodobnosť že tento počet bude narastať.

Nechceme ohrozovať naše rodiny, príbuzných, neočkovaných len kvôli tomu, aby sme sedeli v učebni s respirátorom, prípadne rúškom, v ktorom sa beztak ťažko dýcha. V neposlednom rade ochorenie COVID-19 postihuje aj množstvo študentov, ktorí očkovaní sú a vakcína nie vždy pomohla zmierniť ich príznaky, dokonca pokračuje v ďalšom šírení nákazy. 

Je nám ľúto, aká je doba, ale žiadame, aby naša univerzita zohľadnila všetky uvedené dôvody a hlavne, aby považovala zdravie svojich zamestnancov a študentov za prvoradé. Chceme ubezpečiť podpisujúcich petíciu, že nebudú nikde zverejnení, či už pri ukážke počtu podpisov alebo pedagogickému zboru.

Svojím podpisom vyjadrujeme NESÚHLAS s rozhodnutím o prezenčnej výučbe počas zimného semestra.


Študenti UNIZA    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Študenti UNIZA na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...