Petícia študentov proti novele zákona o vysokých školách

My, dolepodpísaní študenti vysokých škôl, nesúhlasíme s pripravovanou Novelou zákona o vysokých školách z dielne Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, ktorá svojim doteraz prezentovaným znením likviduje akademickú samosprávu vysokého školstva a popiera apolitickosť vzdelávania, vedy a výskumu a slobodnej tvorivej činnosti žiakov a pedagogických zamestnancov vysokých škôl.

Pripravovaná novela zákona výrazným spôsobom zvyšuje vplyv štátu na chod vysokej školy a umožňuje ľahšie zmeny vedenia vysokých škôl a obávame sa, že iba na základe politických rozhodnutí a preferencií vládnej moci v danom čase. Máme za to, že vedenie vysokej školy musí byť volené na základe preukázateľnej odbornosti, spôsobilosti a skúsenosti.
Aj vzhľadom na predchádzajúce nominácie štátu v oblasti zdravotníctva, máme obavu o následnú odbornosť vysokého školstva na Slovensku. Týmito krokmi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyslovuje zjavnú nedôveru v samosprávy vysokých škôl.

My študenti, súhlasíme so zmenami v procesoch na vysokých školách, ktoré však musia smerovať k skvalitneniu vzdelávacieho procesu pri zachovaní apolitickosti školstva.

Z pozície študentov, ktorých sa zmeny priamo dotýkajú, touto petíciou:

žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby nastolilo konštruktívny dialóg so zástupcami vysokých škôl a prerokovalo s nimi sporné body pripravovanej novely.

- podporujeme aktivitu vysokých škôl vystupujúcich kriticky k pripravovanej novele zákona o vysokých školách.

- demokraticky vyslovujeme svoj názor k tejto situácii.

 

*(Podpis musí byť overený v linku, ktorý vám príde na emailovú adresu, ktorú ste zadali do formulára. Inak je podpis neplatný a nebude započítaný)


Ján Ivanecký    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ján Ivanecký na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...