Petícia študentov VM Ľ. Štúra 2019

My, študenti a obyvatelia, VM Ľ. Štúra v Mlynskej Doline vyjadrujeme touto  petíciou nesúhlas so spôsobom, akým vedenie Univerzity Komenského a vedenie VM Ľ. Štúra v Bratislave pristúpilo k rušeniu voľnočasových prevádzok (Unique, Aura, Hektor, Dyana..), určených pre študentov, v rámci areálu VM Ľ. Štúra.

Touto petíciou žiadame vedenie Univerzity Komenského a VM Ľ. Štúra, aby zverejnili relevantné vysvetlenie spôsobu svojho konania. 

Zároveň touto petíciou vyzývame vedenie Univerzity Komenského a VM Ľ. Štúra k verejnej diskusii. Žiadame, aby vedenie obidvoch týchto inštitúcií dalo v rozhodovacom procese o podobe VM Ľ. Štúra konečne priestor, tým, ktorých sa to primárne týka - jeho obyvateľom.

 


Alica Kolárová    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Alica Kolárová na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...