Petícia proti zvyšovaniu daní z nehnuteľností v Bratislave

My, dole podpísaní občania, obyvatelia mesta Bratislava, majitelia nehnuteľností v Bratislave a podnikatelia Bratislavy v zmysle petičného práva sa obraciame na celé mestské zastupiteľstvo mesta Bratislava, primátora mesta Bratislava, ale najmä na  zvolených poslancov mestského zastupiteľstva v Bratislave, ktorí zahlasovali  za zvýšenie daní za nehnuteľností , aby svoje stanovisko prehodnotili a upravili schválený návrh daní z nehnuteľností.

Vážený pán primátor Bratislavy, uznesením č.110/2019 zo dňa 28.03.2019 ste schválili rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 489 789 693,00 Eur vrátane finančných operácií. V rámci návrhu rozpočtu pre rok 2020 počítate s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020 v príjmovej a výdavkovej časti v sume 448 975 805,00 Eur vrátane finančných operácií.  

V materiáli, ktorý ste predložili na obhajobu drastického zvýšenia daní z nehnuteľností ste vypočítali, že súčasný výber daní z nehnuteľností predstavuje v roku 2019 33 500 000 EUR. Očakávaný výber  daní z nehnuteľností v roku 2020 po jej zvýšení  podľa Vášho prepočtu predstavuje sumu 46 954 337 EUR. Rozdiel medzi súčasným stavom  za rok 2019 a očakávaným stavom v roku 2020 je 13 444 337 EUR. Mesto Bratislava získalo pred niekoľkými dňami priamu dotáciu od vlády vo výške 10 miliónov EUR. 

navrh_dzn-final_4.jpg

Nie sme apriori proti zvyšeniu daní z nehnuteľností. Zvýšenie daní z nehnuteľností pri bytoch a domoch, ako aj nebytových priestoroch v bytových domoch resp. priestoroch v bytových domoch slúžiacich na podnikanie tak dramaticky však zásadne odmietame. Na základe dotácie, ktorú mesto Bratislava získala v závere tohto roka preto žiadame o zmenu a o prijatie návrhu na zvýšenie daní z nehnuteľností pri dodržaní nasledovných zásad:

1, Maximálny medziročný rozdiel zvýšenia daní z nehnuteľností v Bratislave medzi výberom daní z nehnuteľností v roku 2019 a očakávaniami roku 2020 bude 3 500 000 EUR.

Zdôvodnenie: Rozdiel medzi výberom dane z nehnutelnosti za rok 2019 a očakávaným stavom v roku 2020 je 13 444 337 EUR mínus priama dotácia od vlády vo výške 10 miliónov EUR znamená rozdiel 3 444 337 EUR. Použite dotáciu od vlády na podporu zníženia danenia obyvateľov.

2,  Maximálne medziročné zvýšenie daní z nehnuteľností pre jednotlivé kategórie v roku 2020 môže byť o 10%.

Vážení páni poslanci,

týmto Vás vyzývame,  aby ste zastupovali záujmy občanov mesta Bratislava  a hľadali riešenia, ktoré nebudú na úkor obyvateľov, podnikateľov a majiteľov nehnuteľností v meste Bratislava.

Vážení obyvatelia Bratislavy, 

Svojím podpisom odsúhlasujete vyššie uvedený text v plnom rozsahu a zároveň spoločne žiadame, aby primátor Bratislavy predložil na schválenie a zastupiteľstvo mesta schválilo nový návrh na výšku daní z nehnuteľností pre rok 2020 tak, aby

1, maximálny medziročný rozdiel zvýšenia daní z nehnuteľností v Bratislave medzi výberom daní z nehnuteľností v roku 2019 a očakávaniami roku 2020 bol 3 500 000 EUR.

2,  maximálne medziročné zvýšenie dane z nehnutelnosti pre jednotlivé kategórie v roku 2020 bolo 10%.

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s vyššie uvedeným textom. 


Ing. Martin Greguš STOP    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Ing. Martin Greguš STOP na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook