Petícia proti výrubu lesa z dôvodu výstavby Letnej lyžiarskej haly na Donovaloch

Lesy na Donovaloch v blízkom, ale aj širšom okolí predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo.  Sú nenahraditeľným prírodným prostredím, v ktorom pravidelne oddychujú, športujú a rekreujú sa tisíce obyvateľov a návštevníkov a poskytujú jedinečnú mikroklímu pre nás všetkých.

Ide o lesy v ochrannom pásme NAPANT-u (Národný park Nízke Tatry), kde platí II. stupeň ochrany prírody, sú domovom množstva chránených živočíchov, rastlín a biotopov európskeho aj národného významu.

Toto bohatstvo je však čoraz viac ohrozené – príliš intenzívnou ťažbou dreva vrátane holorubov a tiež narastajúcim tlakom na výstavbu. Štátne lesy navyše ohrozujú pochybné zámeny lesných pozemkov, ktoré sa dostávajú do rúk súkromných vlastníkov s jediným cieľom – vyrúbať ich a speňažiť, čiže zastavať.

V tomto pásme sa developeri rozhodli vybudovať Letnú lyžiarsku halu, ktorá by umožňovala lyžovanie aj počas horúcich letných dní. Takáto hala však výrazne poškodí krajinu, krásne, staré lesy, vodné zdroje a celkové životné prostredie.

Je našou povinnosťou tento negatívny trend zvrátiť a podporiť trvalú udržateľnosť prírodných zdrojov a zachovať tieto ekosystémy. Za kľúčové a nevyhnutné považujeme zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt, ktoré musia byť prioritnými pred projektami zážitkového a investičného charakteru.

Nenechajme zmeniť národný park na zábavný.

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia prírodných zdrojov, vzácnych lesov a aby sa chránilo zdravie všetkých. Sme ľudia, ktorým záleží na budúcnosti všetkých generácii. Myslíme si, že regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu a športu môže byť realizovaný v súlade s ochranou národných parkov, lesov, prírody. Viacej nájdete tu.

Dávame do pozornosti vyjadrenie štátneho tajomníka MŽP SR enviro magazin : ,,Dedičstvo je niečo, čo dostávame na začiatku života bez svojho pričinenia a na konci ho odovzdávame ďalšej generácii. To, či ho dokážeme zachovať, alebo dokonca zveľadiť, závisí len a len od nás. Prírodné a kultúrne dedičstvo má širší rozmer, nie je to len dom, alebo záhrada, či kus poľa, je to niečo, čo vytvorili jednotlivci pre celú spoločnosť – v prípade kultúry a – v prípade prí-rody – čo vytvorili prírodné procesy často aj s účasťou človeka. Prírodné a kultúrne dedičstvo „nepostavíme“ za rok ani za 10 rokov, ale zničiť sa dá veľmi rýchlo. Preto musí jeho ochrana patriť medzi najvyššie priority štátu. Opatrenia smerujúce k ochrane prírody sú aj základom nášho vládneho programu.” JUDr. Boris Susko PhD., štátny tajomník MŽP SR

Žiadame Ministerstvo životného prostredia SR, aby vykonalo všetky potrebné kroky proti výstavbe v danej oblasti, aby zastavili výrub takéhoto vzácneho lesa a zabránili zničeniu prirodných hodnôt SR z dôvodu výstavby Letnej lyžiarskej haly na Donovaloch.

reportáže Správy RTVS

reportáže Správy RTVS

 

P O Z O R !!!!!!

Potom ako podpíšete petíciu, príde vám e-mail s linkom na potvrdenie svojho podpisu. Ak nepotvrdite, váš hlas je NEPLATNÝ!!!!

Ak vám e-mail nepríde za krátky čas, skontrolujte si SPAM.

DONOVALY.jpegZL_1_HHI_logo.jpgZL_2_HHI_logo.jpgZL_3_HHI_logo.jpgZL_4_HHI_logo.jpgZL_5_HHI_logo.jpgZL_6_HHI_logo.jpgZL_7_HHI_logo.jpgZL_8_HHI_logo.jpg

 


Soňa Hevessyová - Human Health Institute    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Soňa Hevessyová - Human Health Institute bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vaše telefónne číslo nebudeme verejne zobrazovať online.

Tieto informácie nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...