Petícia proti vybudovaniu maštalí na chov ošípaných v katastri mesta Hurbanovo

„Žiadame mestské zastupiteľstvo a primátorku mesta Hurbanovo, aby rešpektovalo názory svojich občanov a chránilo ich právo na priaznivé životné prostredie tým, že sa všetkými dostupnými prostriedkami zasadí o nepovolenie vysokokapacitného chovu ošípaných v katastrálnom území Mesta Hurbanovo. Žiadame, aby volení predstavitelia mesta Hurbanovo využili všetky svoje právomoci a zamedzili povoleniu tejto prevádzky. Žiadame najmä, aby mestské zastupiteľstvo neschválilo potrebné zmeny územného plánu mesta, ktoré by takúto prevádzku v katastrálnom území mesta umožnili. Žiadame tiež, aby mesto Hurbanovo, v rámci svojich samosprávnych právomocí, zaujalo v príslušných konaniach, potrebných na povolenie prevádzky negatívne stanovisko k jej možnému umiestneniu a povoleniu.“  

Chov ošípaných bez podstielky výrazne znehodnotí životné prostredie v našom meste a jeho okolí kvôli zápachu a možnej kontaminácií spodnej vody. Ošípané sú chované bez slamy, kde sa ich exkrementy splachujú sa vodou, skladujú sa v nádržiach a následne sú vylievané na ornú pôdu. Pôda v okolí Hurbanova je piesočnatého charakteru, teda hrozí hlboký priesak do pôdy.


Mgr. Dana Pastorek Vyhlídková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Pre podpísanie tejto petície vytvorenej Mgr. Dana Pastorek Vyhlídková vyplňte formulár nižšie. Autor petície bude vidieť všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Facebook