Petícia proti vybudovaniu maštalí na chov ošípaných v katastri mesta Hurbanovo

„Žiadame mestské zastupiteľstvo a primátorku mesta Hurbanovo, aby rešpektovalo názory svojich občanov a chránilo ich právo na priaznivé životné prostredie tým, že sa všetkými dostupnými prostriedkami zasadí o nepovolenie vysokokapacitného chovu ošípaných v katastrálnom území Mesta Hurbanovo. Žiadame, aby volení predstavitelia mesta Hurbanovo využili všetky svoje právomoci a zamedzili povoleniu tejto prevádzky. Žiadame najmä, aby mestské zastupiteľstvo neschválilo potrebné zmeny územného plánu mesta, ktoré by takúto prevádzku v katastrálnom území mesta umožnili. Žiadame tiež, aby mesto Hurbanovo, v rámci svojich samosprávnych právomocí, zaujalo v príslušných konaniach, potrebných na povolenie prevádzky negatívne stanovisko k jej možnému umiestneniu a povoleniu.“  

Chov ošípaných bez podstielky výrazne znehodnotí životné prostredie v našom meste a jeho okolí kvôli zápachu a možnej kontaminácií spodnej vody. Ošípané sú chované bez slamy, kde sa ich exkrementy splachujú sa vodou, skladujú sa v nádržiach a následne sú vylievané na ornú pôdu. Pôda v okolí Hurbanova je piesočnatého charakteru, teda hrozí hlboký priesak do pôdy.


Mgr. Dana Pastorek Vyhlídková    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu


ALEBO

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená na našej stránke. Všetky údaje, ktoré poskytnete v tomto formulári, však uvidí autor petície.

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.
Facebook