Petícia proti prepustieniu pani učiteľky Stanislavy Rafajovej

Žiadame žiakov, rodičov a sympatizantov základnej školy Rázusová v Čadci, aby podporili zotrvanie pani učiteľky Stanislavy Rafajovej na pracovnom mieste: anglický jazyk/dejepis.

Táto pani učiteľka je u žiakov veľmi obľúbená, čo potvrdzujú aj známky,ktoré deti dostávali z predmetov, ktoré ich vyučovala. Toto nebolo spôsobené nedbanlivým známkovaním pani učiteľky Rafajovej, ale tým, že im vedela veľmi dobre vysvetliť učivo, takým spôsobom, že ho pochopili a vedeli.

Jednoducho sa im darilo pod jej vedením skôr učivo naučiť. Okrem svojho profesného prístupu je pani učiteľka Stanislava Rafajová aj skutočným mentorom a vzorom pre nás. Neustále nás povzbudzuje, aby sme sa rozvíjali, nie len ako študenti,ale aj ako osobnosti. Veríme, že prepustenie pani učiteľky Rafajovej by mohlo mať negatívny vplyv na naše vzdelanie a celkovú atmosféru na našej škole. Preto naliehame na vedenie školy, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie rozviazať pracovný pomer pani Rafajovej z dôvodu nadbytočnosti.

Žiaci všetkých ročníkov, ktorým sa pani učiteľka venovala. PETÍCIA SA DÁ PODPÍSAŤ AJ ANONYMNE.

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Pavol Zverec bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...