Petícia proti parkovacej politike magistrátu Matúša Valla

My obyvatelia mesta Bratislava, a občania do mesta dochádzajúci za prácou žiadame

o upustenie od zámeru spoplatňovať parkovanie skôr, než mesto ponúkne dostatok parkovcích miest, parkovacie domy, kvalitné a strážené záchytné parkoviská, skvalitnenú a zhustenú verejnú dopravu.

Do vtedy považujeme takýto poplatok za neadekvátny a likvidačný.