Petícia občanov obcí Tulčík, Záhradné, Podhorany a Veľký Slivník za neodkladnú realizáciu a financovanie projektu „Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod“ v tomto roku a aj po 1.1.2024.

My, občania obcí  – Tulčík, Záhradné, Podhorany a Veľký Slivník žiadame Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatiku neklásť prekážky projektu Tulčícko Terniansky skupinový vodovod (kód ITMS: 302041M897), neodkladne uvoľniť jeho realizáciu a vyčleniť finančné prostriedky na jeho výstavbu v tomto roku a aj po 1.1.2024.   

Bojujeme za výstavbu vodovodu v našich obciach už viac ako 20 rokov. Obce Tulčík, Záhradné, Podhorany a Veľký Slivník sa už viackrát pokúšali o získanie financií na jeho výstavbu, stále neúspešne, vždy boli uprednostnení iní žiadatelia. Takisto Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa viackrát pokúšala o získanie financií, tiež neúspešne. Posledný pokus je ešte stále v štádiu riešenia, ale speje to (nie z našej viny) znovu k neúspechu.   Projekt Tulčícko - Terniansky skupinový vodovod (TTSV) zahŕňa výstavbu vodovodu v obciach Tulčík, Záhradné, Podhorany a Veľký Slivník. Počet obyvateľov: Tulčík 1.300, Záhradné 1.100, Podhorany 900, Veľký Slivník 350. Spolu 3.650.

V priebehu rokov 2000 – 2019 obce niekoľkokrát žiadali o NFP na výstavbu vodovodu, takisto sa o financie pokúšala aj Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ani raz sa to nepodarilo. Peniaze išli inam. Posledná aktivita - projekt výstavby TTSV - bol pripravený Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v r.2019. Rozpočet cca 4 mil. EUR, v cenách z r.2021.   Obstarávateľ - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. požiadala na realizáciu tohto projektu o NFP z prostriedkov IROP, z programového obdobia, ktoré však už končí 31.12.2023. Víťazný uchádzač z r.2022 bol UNISTAV Prešov, druhý v poradí EKOSVIP Sabinov.  

Hlavný problém je veľké omeškanie projektu: Omeškanie projektu spôsobili opakované kontroly dokumentácie VO zo strany ministerstva investícií, reg. rozvoja a informatiky (MIRRI) v r.2021-2022, k tomu sa prirátalo aj 11-mesačné oneskorenie vyjadrenia zo strany ÚVO (od júna 2022 do mája 2023!), tiež aj zdĺhavá kontrola súťažných podkladov na odd. IROP na PSK v r.2021-2022. Tým sa projekt dostal s týmto celkovým omeškaním až do fázy, keď programové obdobie končí 31.12.2023 a teraz už je nereálne stihnúť do toho termínu celú výstavbu a jeho financovanie podľa projektu. Výstavba podľa projektu má trvať cca 19 mesiacov. Kvôli uvedenému omeškaniu stavba ešte doposiaľ ani nezačala! Zjavne tu nefunguje proces distribúcie investičných prostriedkov z ministerstva na obce. Prekážok vidia úradníci veľa, ochota pomôcť však reálne žiadna. Obstarávateľ (VVS) požiadal v máji 2023 víťazného uchádzača o aktualizáciu súťažných podkladov, nakoľko od prvého predloženia týchto podkladov ubehli už dva roky. Nasledovať by mali ďalšie procesy, ak nenastanú komplikácie – kontrola dokumentácie, podpis zmluvy a odovzdanie staveniska. Ak sa však nepodarí zaistiť financovanie aj po 1.1.2024, projekt sa nezrealizuje.   Požiadali sme preto (opakovane) o pomoc Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatiku (MIRRI), ako aj pána predsedu vlády. Zatiaľ bez odozvy. Odkazujú nám, aby sme vec riešili novou žiadosťou cez aktuálne výzvy. Teda znovu absolvovať minimálne trojročnú anabázu s neistým výsledkom. Vodu stále nemáme. A potom ju zase nebudeme mať? Páni úradníci z MIRRI iste ešte nezažili stav, že im netečie voda v kuchyni, ani v kúpeľni. Alebo že im tečie smradľavá žltá tekutina namiesto vody. Im je to zjavne jedno. Podľa nášho názoru omeškanie spôsobili úrady (MIRRI, ÚVO, PSK) a naše obce sú len obetným baránkom, rukojemníkom, na ktorého nikto neprihliada. Preto by mali tieto úrady prijať zodpovednosť a napraviť, čo spôsobili našim občanom a primerane kompenzovať škody prijatím opatrení na umožnenie realizácie a financovanie výstavby vodovodu - teraz, nie o dva, tri roky.  

V obciach bojujeme už desaťročia s nedostatkom vody, v minulom suchom roku 2022 bol stav v zásobovaní vodou katastrofálny. Okrem nedostatku vody je v našej oblasti voda v studniach zdravotne závadná – extrémne tvrdá, na mnohých miestach aj železitá, s vysokým obsahom mangánu. Takmer všade sú prítomné koliformné baktérie (žumpové) a samozrejme - dusičnany. V týchto obciach žiaľ nemáme ani kanalizáciu. Tak si tu žijeme. Ale to úrady netrápi. Máme sa vysťahovať?  

Požiadavka, prosba našich občanov je:

Neklásť už prekážky tomuto projektu, neodkladne uvoľniť jeho realizáciu a vyčleniť finančné prostriedky na jeho výstavbu v tomto roku a aj po 1.1.2024. Situácia s vodou v našich obciach je vážna, výnimočná a preto aj vyžaduje výnimočné riešenie.


Ing. Peter Kopčák, starosta obce Tulčík    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Ing. Peter Kopčák, starosta obce Tulčík bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...