Petícia, aby spievanie hymny nebolo zakázané

My, občania Slovenskej republiky

  žiadame:  

1. prezidenta Slovenskej republiky aby nepodpísal a vrátil zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov späť Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkou, že zákaz spievať štátnu hymnu iného štátu, ak nie je prítomná oficiálna delegácia sa ruší (vypúšťa).  

2. poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby súhlasili s pripomienku prezidenta Slovenskej republiky.    

Odôvodnenie: Určovať občanom čo môžu, resp. nemôžu spievať je podľa nášho názoru v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a aj s ľudskými právami. Zákaz spievanie štátnej hymny iného štátu na území Slovenskej republiky bez prítomnosti oficiálnej delegácie sa dotýka nie len príslušníkov iného štátu ale aj národnostných menšín. Spievanie štátnej hymny iného štátu na kultúrnych, športových alebo iných verejných podujatiach je pre národnostné menšiny na Slovensku rovnako samozrejmé, ako pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tento zákon spôsobí aj to, že deti v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa nebudú môcť učiť štátnu hymnu Maďarska.    

Petičný výbor: 1. Ing. Zsolt Simon, Padarovce 81, 980 23 (osoba oprávnená rokovať s orgánmi verejnej moci) 2. Alžbeta Janitsová – Magyar Fórum, Nitra 3. Zsolt Gál – Magyar Fórum, Orechová Potôň 3. Peter Bodoki – Magyar Fórum, Komárno 4. Viktor Bugár – Magyar Fórum, Dunajská Streda 5. Gergely Szabó – Magyar Fórum, Košice    


Zsolt Simon, Padarovce 81, 980 23 Padarovce    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Zsolt Simon, Padarovce 81, 980 23 Padarovce na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...