Petícia - Veľký Krtíš

„Dolu podpísaní občania prostredníctvom Petície – žiadosti podľa § 1 odsek (1) zákona č. 85/1990 1990 Zb. o petičnom práve a podľa čl. 27 Ústavy SR, týmto žiadame Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, aby upustilo od umiestňovania cudzincov, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu Slovenskej republiky a boli zaistení na území Banskobystrického kraja, v rámci katastrálneho územia mesta Veľký Krtíš.“

 

Petičný výbor :

Ing. Daibor Surkoš

Ing. Marián Balko

Mgr. et Mgr. Zoltám Rusznyák


Ing. Marian Balko    Kontaktujte autora petície