Petícia za vybudovanie parku Srdce Trnávky

park-srdce-trnavky.PNG

My, podpísaní občania Slovenskej Republiky, obyvatelia Hlavného mesta Bratislava, v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, žiadame primátora Hlavného mesta Bratislava, poslancov Mestského zastupiteľstva v Bratislave, starostu Ružinova a poslancov Miestneho zastupiteľstva v Ružinove o vybudovanie multifunkčného zeleného parku na mieste schátraného areálu bývalej školy na Vietnamskej ulici v miestnej časti Trnávka - Ružinov.  

Trnávka patrí podľa teplotnej mapy k najhorúcejším častiam Bratislavy, na niektorých jej miestach namerali priemernú teplotu až 44 °C. Nadpriemerné teploty zhoršujú kvalitu života a majú vplyv na celkové zdravie a vitalitu obyvateľov. 

trnavka-najteplejsia-cast-bratislavy-teplotna-mapa-povrchov.png

Aby sme sa postupom času "neuvarili",  je nevyhnutné zachovávať ako aj vytvárať nové zelené plochy. V centre Trnávky túto možnosť ponúka už iba jedna lokalita a tou je areál bývalej základnej/strednej školy na Vietnamskej ulici. Tento priestor po bývalej škole postupne chátra už od roku 1996. Sú tam vyhorené zničené budovy, betónové plochy po skladoch a lesopark vytvorený z náletových a pôvodných drevín.  

areal-vietnamska-trnavka-5.JPG

Aj keď ide o brownfield (nevyužívaný zanedbaný areál), je to jedinečné miesto, ktoré dnes ochladzuje svoje okolie a do budúcna by mohlo slúžiť aj ako otvorený multifunkčný park, kde bude priestor na oddych pre verejnosť, kultúru spoločenské akcie, športové vyžitie pre mládež a dospelých a hlavne ako oáza v najteplejšej časti Bratislavy.  

park-srdce-trnavky-zs-vietnamska-stara-fontana.jpg

V petícii žiadame vlastníka nehnuteľností, Hlavné mesto Bratislava a správcu pozemkov Mestskú časť Ružinov o nasledovné: 

 1. Zbúrať staré, zničené a vyhorené budovy.
 2. Prestavať bývalú telocvičňu na komunitný priestor pre usporiadanie spol. akcií, vybaviť ju zelenou strechou.
 3. Otvoriť areál pre verejnosť, odstrániť oplotenie a prepojiť ho s existujúcim parkom na Vietnamskej tak, aby sa dalo konečne prejsť od bytových domov cez park až k detskému ihrisku.
 4. Vybudovať z vodopriepustných materiálov priestor, na ktorom by sa mohli konať dočasné spoločenské a kultúrne akcie (stavanie mája, trhy, predstavenia).
 5. Osadiť parkové osvetlenie s teplým farebným tónom na miesta presunu chodcov, lavičky a parkové koše.
 6. Upraviť územný plán mesta a územný plán zóny a vyznačiť toto miesto ako verejnú zeleň, park, športovisko, aby na tomto mieste v budúcnosti nedochádzalo k developerskej činnosti.
 7. Vybudovať a premiestniť parkovisko RŠK, vybudovať nové cestné prepojenie z parkoviska na Bulharskú ulicu, vybudovať priechod pre chodcov a úplne zrušiť existujúci prejazd motorovým vozidlám cez park na Vietnamskej.
 8. Rozšíriť a zväčšiť dvor Materskej školy na Vietnamskej a presunúť tam hracie prvky, aby deti nemuseli prechádzať až k ZŠ Vrútocká.
 9. Vybudovať oplotený psí výbeh a osadiť búdky pre ferálne mačky.
 10. Vybudovať multifunkčné ihrisko resp. hokejbalové a plážový volejbal pre deti zo ZŠ Vrútocká a pre verejnosť.
 11. Odkúpiť schátraný CO kryt a na jeho mieste vytvoriť prírodnú pumptrackovú dráhu.
 12. Vytvoriť priestor pre osadenie športových zariadení ako je napr. futbox.
 13. Zvyšné spevnené plochy odstrániť a na ich mieste vysadiť novú zeleň, stromy, ktorých koruna dokáže poskytnúť čo najväčší tieň a chládok počas horúcich letných dní. Tieto nové zelené plochy žiadame prepojiť s existujúcimi plochami a vybudovať tak celistvý zelený park s mlátovými chodníkmi.
 14. Vodu zo spevnených povrchov žiadame odvádzať do vsakovacích jám a udržať ju čo najviac v krajine.
 15. Pomenovať nový park ako "Srdce Trnávky".

Návrh rozloženia prvkov:

park-srdce-trnavky-zs-vietnamska-rozloženie-prvkov.png

Petičný výbor:

 • Dávid Staruch, Na križovatkách 31/B, 82104 Bratislava, poslanec MČ Ružinov Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci
 • Peter Strapák, Na križovatkách 35, 82104 Bratislava, poslanec MČ Ružinov
 • Zuzana Machová, Na križovatkách 82, 82104 Bratislava, obyvateľka Trnávky

Zásady ochrany súkromia a údajov

www.staruch.eu 

www.trnavka.org 


Dávid Staruch - poslanec MČ Ružinov    Kontaktujte autora petície