P E T Í C I A proti plánovanej výstavbe „Apartmánového domu Siesta Key“ v Rajeckých Tepliciach

Cieľom petície je vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou „Apartmánového domu Siesta Key“ v Rajeckých Tepliciach ako aj upozornenie príslušného Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach na dôležitosť jeho rozhodovania, nakoľko sa domnievame, že realizácia navrhovanej stavby by nebola v súlade s platným Územným plánom sídelného útvaru Rajecké Teplice. Táto stavba by navyše nerešpektovala ani okolitú zástavbu a vniesla by do nej neprijateľný kontrast.  

Zastavaná plocha "Apartmánového domu Siesta Key" je plánovaná na 360,73 m². Rozmery sú 32,60 x 10,20 m. Výška stavby po hrebeň strechy je + 12,150 m.  

Na základe vyššie uvedeného a podľa vizualizácie projektu „Apartmánového domu Siesta Key“ sa nejedná o stavbu (... ako sa v Zmenách a doplnkoch č. 7 v textovej časti pre danú lokalitu uvádza: „obytná plocha pre 1 rodinný dom“), ktorá by bola v súlade s platným Územným plánom sídelného útvaru Rajecké Teplice v znení jeho zmien a doplnkov.  

Vizualizácia projektu „Apartmánového domu Siesta Key“:

https://siestakey.sk/

Z uvedených dôvodov sa nižšie podpísané osoby rozhodli petíciu proti plánovanej výstavbe „Apartmánového domu Siesta Key“ v Rajeckých Tepliciach podporiť a upozorniť príslušný Mestský úrad v Rajeckých Tepliciach na negatívne dôsledky plánovanej výstavby a na dôležitosť zváženia a riadneho vyhodnotenia argumentov za zachovanie pôvodného prostredia pre funkciu verejnej zelene a detského ihriska, tak ako sa odporúča v platnom Územnom pláne sídelného útvaru Rajecké Teplice.  

V zmysle petičného zákona pri podpore elektronickej petície musí jej podporovateľ uviesť svoje meno, priezvisko, úplnú adresu pobytu a e-mailovú adresu ako potvrdenie podpory petície namiesto vlastnoručného podpisu.  

(Prosím potvrďte svoj podpis klinutím na link, ktorý Vám príde emailom na Vami zadanú adresu. Inak podpis nie je platný.) 


Mgr. Zdenka Matejová, Lúčna 111/33, 013 13 Rajecké Teplice    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom splnomocňujem Mgr. Zdenka Matejová, Lúčna 111/33, 013 13 Rajecké Teplice na odovzdanie môjho podpisu osobám oprávneným konať v tejto veci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook