Otvorený list NR SR a vláde SR k budúcemu ministrovi životného prostredia

Vážení budúci poslanci a poslankyne NR SR, budúca vláda a predovšetkým budúci ministri životného prostredia a pôdohospodárstva!

V úvode  by sme Vám radi zablahoželali k zvoleniu v demokratických voľbách. Tiež by sme sa chceli poďakovať tým stranám, ktoré verejne ubezpečujú, že stav demokracie na Slovensku bude zachovaný. Jej demontáž je vzhľadom na predvolebné vyjadrenia mnohých zvolených politikov našou najväčšou obavou. Veríme, že súčasťou tohto ubezpečenia je aj zachovanie práv občianskej spoločnosti ako súčasť imunitného systému krajiny.

Chceme Vás tiež požiadať o aktívnu obhajobu a presadzovanie hodnôt ochrany prírody a klímy. Sú dôležité pre našich občanov a občianky a ku konkrétnym krokom nás tiež zaväzuje naše členstvo v EÚ. S touto výzvou prichádzame preto, že v politických stranách, ktoré majú najväčšiu šancu poskladať budúcu vládu, sú už teraz viacerí kandidáti na vysoké pozície na ministerstvách s veľmi problematickými názormi, vyjadreniami a minulosťou. Ako príklad môžeme spomenúť Rudolfa Huliaka a Filipa Kuffu, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke SNS. Títo politici, ktorí už aktuálne aj prejavili záujem o ministerstvo životného prostredia a pôdohospodárstva, chcú napríklad zrušiť nové zonácie národných parkov, zmeniť ich celkový štatút na prírodné parky, a tým znížiť stupeň ochrany v nich. Zrušiť chcú aj zásahové tímy pre medveďa hnedého a chcú umožniť miestnym poľovníckym združeniam lov medveďov a vlkov. Obidvaja sú zároveň známi svojimi agresívnymi vyjadreniami voči ochranárskej komunite a tiež šírením hoaxov či konšpiračných teórií, napríklad že „medveď je využitý ako biologická zbraň na likvidáciu vidieka“, alebo že sa medzinárodné elity snažia ľudí pripraviť o vlastníctvo áut tým, že si vymysleli klimatickú krízu (R. Huliak). Veríme, že posty ministrov obsadia bezúhonní ľudia s charakterovými predpokladmi, názormi a odbornosťou, zodpovedajúcou týmto dôležitým funkciám. Spomínaní kandidáti sú z nášho pohľadu neprijateľní. 

Snímka_obrazovky_2023-10-13_000004.jpg

Do roku 2030 bude mať Slovensko približne 14 miliárd eur na zníženie emisií národného hospodárstva, ochranu klímy a prírody. Potrebujeme, aby sa tieto zdroje využili zmysluplne a sociálne citlivo, špecificky pri hľadaní rozumných riešení energetickej a dopravnej chudoby. To dokážu len ľudia, ktorí vedia odlíšiť fakty od hoaxov, konšpirácií a klamstiev. Navyše, ako členská krajina Európskej únie máme v ochrane prírody a pri riešení zmeny klímy aj viaceré medzinárodné záväzky. Príkladom môže byť znečistenie ovzdušia na Slovensku, kvôli ktorému dochádza ročne k 5000 predčasným úmrtiam, ktorým by sa dalo zabrániť. Európska únia pritom už roky tlačí na naše vlády, aby chránili zdravie ľudí a zároveň vytvorili podporné programy pre sociálne zraniteľných. Už dnes sú voči Slovensku vedené viaceré konania kvôli porušeniu európskej legislatívy. Slovensko a jeho ďalšie kroky budú pod drobnohľadom - či u nás nedochádza k ďalším porušeniam európskej legislatívy, ako sa nám darí pretaviť novú legislatívu do nášho právneho poriadku a praxe, ale aj či míňanie štedrých fondov EÚ napĺňa požiadavky, na ktorých sa členské štáty zhodli. Porušenie európskej legislatívy môže mať za následok súdne spory s EÚ, vysoké pokuty a prípadne aj stratu eurofondov. O to je dôležitejšie, aby nominanti na ministrov a ostatné dôležité funkcie boli odborne zdatní profesionáli, ktorí vecne, s ohľadom na slovenské záujmy a potrebu ochrany našej prírody, ale aj v súlade s našimi záväzkami dokážu informovane rozhodovať, riešiť komplikované problémy ochrany prírody a zároveň upokojiť debatu a nie vytvárať nové konflikty. My sme otvorení pre konštruktívny a odborný dialóg a spoluprácu na hľadaní riešení. 

Postupné zlepšovanie ochrany prírody a klímy je v súčasnosti vo svete všeobecne uznávaným štandardom. Kroky späť by neboli v záujme kvality života občanov Slovenska ani v ekonomickom záujme krajiny. Podľa vedcov máme ako ľudstvo v skutočnosti len niekoľko posledných rokov na odvrátenie hroziacej katastrofy. Okrem toho sa práve ochranou prirodzených ekosystémov musíme intenzívne pripravovať na už neodvratné dôsledky klimatickej zmeny. Stagnáciu či dokonca reverz počas najbližších štyroch rokov si naozaj nemôžeme dovoliť.  Vopred Vám ďakujeme za všetky kroky, ktoré urobíte pre skutočnú ochranu prírody a riešenie zmeny klímy.

393445304_289443770669202_6327695074942631254_n_(2).jpg

Podpísané organizácie:

Iniciatíva My sme les

SOS/ Birdlife Slovensko

Nadácia Aevis

WWF Slovakia

Greenpeace Slovensko 

VIA IURIS

BROZ

Nadácia Ekopolis

Priatelia Zeme-CEPA

Slovenský ochranársky snem

Slovenská sekcia Európskej spoločnosti vedcov a odborníkov pre ochranu prírody (ESSENCE Slovakia)

Bratislava fotogenická

Klíma ťa potrebuje

Klimatická koalícia

PRALES, o.z.

OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU

Nestrácajme čas!

Inštitút klimatickej neutrality

Iniciatíva Naše Karpaty

SOSNA, o.z.

CEEV Živica

Európsky klimatický pakt

CEPTA, o.z.

Chceme zdravú krajinu, o.z.

Centrum pre filantropiu

Znepokojené matky

Karpatská divočina, o.z.

Pestrec, o.z.

Cyklokoalícia

Lesmír, o.z.

Pre Prírodu, o.z.

Iniciatíva Bratislava otvorene

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

Slatinka, o.z.

Občianska iniciatíva za zachovanie ŽP, o.z.

Asociácia prírodného turizmu

Asociácia detských lesných klubov na Slovensku

ZO SZOPK č. 6

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike

Zvierací ombudsman 

Fallopia

eDeN v meste, o.z.

KST Hikemates

Škola permakultúry

Ursia, o.z.

Hrad Slavín,o.z.

Vydra, o.z.

Záchrana chránených zvierat

Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom

Cyklokuchyňa

Upracme Slovensko o.z.

SOM - VÁŽKA, o.z.

Neformálne združenie ekologických ovocinárov a sadárov

Stromosvet o.z.

Terra Carpathica

NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z.

Centrum environmentálnych aktivít

Mladí proti fašizmu

Inštitút pre pasívne domy

Inštitút ochrany prírody

Spoločnosť pre ochranu netopierov

 

Otvorený list tiež podporujú:

prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. – Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu

RNDr. Marcel Uhrin, PhD. – Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach

Ing. Ján Topercer, CSc. – nezávislý vedec - ekológ

Mgr. Jozef Pecho, klimatológ, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Komenskeho univerzita, Bratislava

Ing. Erik Baláž – ekológ, aktivista

Ing. Martin Mikoláš, PhD. – ekológ 

Mgr. Ondrej Kameniar, PhD. – ekológ, aktivista

Mgr. Marcel Zajac – Komora MVO pri Rade vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Centrum pre filantropiu

Ing. Dušan Bevilaqua, PhD. 

Ing. Ladislav Hegyi 

Ing. Michal Daniška, PhD.

doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. – ekológ, hydrológ

Mgr. Zuzana Dovalová

doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.

RNDr. Ján Hanušin, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.

Ing. Marián Jasík

Ing. Karol Kaliský – fotograf, filmár, aktivista

Ing. Ľubica Kolková

Mgr. Eva Kováčechová 

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

Ing. Peter Mihók, PhD.

doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. 

Mgr. Tomáš Peciar

doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.

Mgr. Jozef Šibík, PhD. – botanik

Ing. Peter Klučka – národný cyklokoordinátor

Ing. Štefan Szabó, PhD.

RNDr. Silvia Szabóová

Ing. Alena Trančíková

Mgr. Natália Shovkoplias

Ing. Juraj Flamik

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.

Mgr. Lucia Szabová

RNDr. Ján Kadlečík

Ing. Milan Lichý

RNDr. Ľubica Krištofová – Spolok záhoráckych ochrancov prírodného a kultúrneho dedičstva

Mgr. Pavel Šremer

Sabina Barborjak

Ing. Michal Drotován 

Mgr. Viera Dubačová

Mgr. Tomáš Goga, PhD.

Ing. Fero Guldan

Mgr. Zuzana Homolová

Mgr. Richard Krivda

doc. Mgr. art. Zuzana Kronerová

Mgr. Vladimír Mokráň

prof. Juraj Nvota

Soňa Párnická

Ing. Patrícia Pavlovská, DPD.

Ing. Koloman Prónay

Mgr. Samuel Smetana

Mgr. Boris Strečanský 

RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc.

Ing. Katarína Šimončičová

MUDr. Peter Tatár, CSc.

Ing. Ľubica Trubíniová

Pavol Ziman

Ing. Csilla Droppová, PhD.

Lea Zimanová

Ing. Boris Maderič, PhD. – ekológ

Ing. Iveta Niňajová, PhD. 

Mgr. Jakub Cíbik, PhD. - Národný koordinátor ESSENCE Slovakia

Mgr. Adriana Hološková, ekologička, Ústav pro životní prostředí, Univerzita Karlova

Prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach

doc. Mgr. Peter Manko, PhD. - ekológ, zoológ, Katedra ekológie, Prešovská univerzita

MUDr. RNDr. Alica Masaryková

doc. Mgr. Peter Mikulíček, PhD.,Katedra zoológie, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Veronika Petrovová – Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach 

RNDr. Natália Raschmanová, PhD.

Ing. Vladimíra Dekanová, PhD. - ekologička

Mgr. Patrik Gažo - environmentálny sociológ

Mgr. Marek Semelbauer, PhD, Ústav zoológie SAV, v.v.i.

Mgr. Katarína Juríková -výkonná riaditeľka Greenpeace Slovensko

Mgr. Adrián Purkart, PhD., Katedra zoológie, Univerzita Komenského v Bratislave 

Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Ústav zoológie SAV

Mgr. Dobromil Galvánek, PhD. - vegetačný ekológ

Mgr. Lenka Balážovičová, PhD. - Katedra geografie a geológie, Univerzita Mateja Bela

doc. RNDr. Michal Baláž, PhD. - Zoológ, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

Ing. Patrícia Krausová, ekologička

Mgr. Rastislav Rybanič, PhD. - environmentalista, odborný konzultant v ŽP

doc. RNDr. Peter Paľove Balang, PhD. -  Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach

Ing. Marek Svitok, PhD., hydrobiológ 

prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD. - ekológ

JUDr. Michal Likavčan, MBA

Dr. Jozef Bednár - environmentalista

Mgr. Iveta Škodová, PhD., botanička, Botanický ústav SAV

Mgr. Dalibor Uhrovič, PhD., - zoológ, Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach

RNDr. Malvína Čierniková, PhD. - palynologička, environmentalistka

Mgr. Ivana Daubnerová, PhD. Ústav zoológie SAV

prof. ing. Ladislav Hamerlík, PhD., ekológ

Mgr. Peter Puchala, MSc., PhD. zoológ, ekológ

Bc. Rudolf Cáfal

Mgr. Lucia Hrčková,  PhD., Stredoslovenské múzeum 

Ing. Peter Sabo, CSc. - environmentalista

Mgr. Ján Kaľavský. - zoológ 

Braňo Kundrák - vedúci oddelenia ochrany prírody mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

prof. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc.

Marta Fandlova - ambasádorka Európskeho klimatického paktu

doc. RNDr. Judita Kochjarová, CSc. - vedec a vysokoškolský pedagóg, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene.

Laura Dušeková - ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň

RNDr. Monika Vyskupová, PhD. - environmentalistka

doc. Ing. Lenka Bobuľská, PhD. - ekologička, Prešovská univerzita

doc. RNDr. Lenka Demková, PhD. - ekologička, Prešovská univerzita

MUDr. Ivana Garajová RNDr. Miroslav Fulín, CSc., - zoológ, ochranár

Ing. Peter Baláž, PhD.,  -  lesník, ekológ

doc. Ing. Marek Kouba, PhD., ekolog, zoolog, etolog, ČZU v Praze

Mgr. Vladimír Nemček - ekológ, enviromentalista, Saola - ochrana prírody

RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD. - Katedra zoológie, Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach

doc. Ing. Tomáš Lepeška, PhD. - ekológ

Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD., Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Ondrej Vargovčík - Katedra ekológie, Univerzita Komenského v Bratislave, CBRB SAV

RNDr. Radoslav Smoľák, PhD. - ekológ a hydrobiológ na Katedre ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove

RNDr. Alžbeta Darolová, CSc., Ústav zoológie SAV, v.v.i.,  Bratislava

Mgr. Tomáš Púčik, PhD. - klimatológ, European Severe Storms Laboratory

Mgr. Alena Masaryková

Ing. Martin Ceľuch, PhD. - zoológ, ochranár

Mgr. Pavol Littera, PhD. - Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Michal Kšiňan - SAV

Mgr. Anna Šestáková, PhD. - zoologička, Západoslovenské múzeum v Trnave

Ing.Monika Szabóová, PhD. - CBRB SAV

RNDr. Matej Dudáš PhD. - Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Veronika Mistríková, PhD. - výskumná pracovníčka, CBRB SAV

Mgr. Barbora Kaľavská - koordinátorka a lektorka environmentálnej výchovy, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie 

RNDR. Ivana Svitková, PhD. - botanička, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RNDr. Iva Hodálová, CSc. - botanička, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Jozef Kollár, PhD. - vegetačný ekológ, SAV

Mgr. Juraj Lieskovský, PhD. - krajinný ekológ

RNDr. Dušan Žitňan, DrSc. - zoológ, molekulárny biológ, Ústav zoológie SAV

Ing. Ladislav Roller, PhD. - zoológ, Ústav zoológie SAV

Ing. Dagmar Štefunková, PhD. - krajinná ekologička, Ústav krajinnej ekológie SAV

prof. Zita Izakovičová - krajinná ekologička

RNDr. Viktória Miklósová, PhD. - krajinný ekológ

Mgr. Hemen Sendi, PhD. – paleontológ, Ústav zoológie SAV

RNDr. Ľuboš Halada, CSc. - vedecký pracovník, ekológ

RNDr. Juraj Koči, PhD - SAV

Mgr. Veronika Rusňáková Tarageľová, PhD. - Ústav zoológie SAV, v. v. i., Bratislava

RNDr. Dušan Senko, PhD. - geoekológ, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Mgr. Katarína Senková Baldaufová - ekologička,  Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Mgr. Adam Kantor, PhD. - botanik, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Marek Šlenker, PhD. - botanik, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Zuzana Gajdošová - botanička, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Alexander Baranovič - Ústav zoológie SAV

Mgr. Martina Gáliková, PhD. - genetička, Ústav zoológie SAV, v.v.i.

RNDr. Peter Takáč, CSc.-zoológ, Ústav zoológie SAV, v.v.i.

RNDr. Mirko Slovák, CSc. zoológ, Ústav zooloógie SAV, v.v.i.

RNDr. Ivana Fialová, PhD. - molekulový biológ, CBRB SAV

Ing. Andrej Raniak, PhD. - krajinný ekológ, Ústav krajinnej ekológie SAV

Mgr. Veronika Michalková, Ph.D. - ekológ, Ústav zoológie SAV

Mgr. Judita Zozomová, PhD. - botanička, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Alžbeta Šujanová, PhD. - zoologička, Ústav zoológie SAV, v.v.i.

RNDr. Michaela Kalivodová, PhD.

Ing. Daniel Harmady

RNDr. Katarína Skokanová, PhD. - botanička, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Andrej Belák, MSc., PhD. - biológ a sociálny antropológ, Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Denisa Bročková, herbár, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Roderik Fiala, PhD. - biochemik, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Richard Hrivnák, DrSc. – vegetačný ekológ, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

RMDr. Daniel Dítě, PhD. - botanik, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Simona Klačanová - environmentalistka, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Zuzana Dítě, PhD. - botanička, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Marek Kuchta - riaditeľ, Správa Národného parku Nízke Tatry

Ing. Ľubica Šimkovicová, riaditeľka Inštitútu pre pasívne domy a prezidentka Manifest2020

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD. - zoologička, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Michaela Michalková - environmentalistka, doktorand Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Tomáš Čejka, PhD. – zoológ, výskumný pracovník Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Barbara Mangová, PhD. - zoologička, Ústav zoológie SAV

prof. Karol Ujházy, PhD. - botanik, TU vo Zvolene

Mgr. Mária Potterf, PhD. - Technická Univerzita Mníchov

Mgr. Tatiana Miháliková - botanik, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Ing. Jakub Melicher - environmentalista, doktorand Ústavu krajinnej ekológie SAV

Mgr. Matej Medla, PhD. - molekulárny biológ, Ústav zoológie SAV


Ondrej Kameniar (Iniciatíva My sme les)    Kontaktujte autora petície