Otvorený list chodcov, cyklistov a zodpovedných automobilistov predstaviteľom mesta Bánovce nad Bebravou, okresu Bánovce nad Bebravou a Trenčianskeho kraja.     

Otvorený list chodcov, cyklistov a zodpovedných automobilistov predstaviteľom mesta Bánovce nad Bebravou, okresu a kraja.     

Dopravná a komunikačná infraštruktúra v regióne Bánoviec nad Bebravou aj v samotnom meste výrazne zaostáva za potrebami regiónu. Zaostáva aj za jeho možnosťami.
Mesto a jeho okolie majú v prírodných, historických aj kultúrnych statkoch obrovský potenciál. Hlboko podceňovaná je aj strategická poloha Bánovskej kotliny. Je načase tieto ponúkané možnosti začať zodpovedne a produktívne zhodnocovať.  

My, občania, obraciame na reprezentácie mesta, okresu aj kraja, aby riešenie všetkej automobilovej dopravy, železničného napojenia, cyklodopravy a cykloturistiky, ako aj pohybu chodcov riešili komplexne a systémovo.   
Naliehavo Vás prosíme, aby ste pri hľadaní riešení brali na zreteľ kritériá vyváženej a udržateľnej prepojenosti potrieb svojich obyvateľov. Vyzývame Vás, aby ste svoje rozhodnutia prijímali s vedomím zodpovednosti voči budúcim generáciám a súčasnému alarmujúcemu stavu životného prostredia.   
Apelujeme na Vás, aby ste nepodliehali lobistickým tlakom a hľadaniu cesty ľahšieho odporu, aby ste nenačúvali populistickým hlasom ponúkajúcim na prvý pohľad lacné a rýchle riešenia.    

Preto žiadame:   

  • otvorenie odborne vedenej verejnej debaty na tému spolužitia chodcov, cyklistov a motoristov v našom meste a v jeho okolí. Jej prínosom bude zosúladenie zdanlivo protichodných požiadaviek všetkých zúčastnených.  

  • dobudovanie dopravnej infraštruktúry, ktorá bude citlivo vnímať potreby cyklistov a chodcov bez deformácií spôsobených videním sveta spoza volantu  

  • prijímanie len takých dopravných riešení, ktoré sa riadia zásadami ohľaduplnosti najzraniteľnejších účastníkov verejnej dopravy 

  •  vypracovanie strategickej štúdie mapujúcej potenciál cykloturistiky v regióne a jej možnosti napojenia na už jestvujúce cyklotrasy v širšom okolí  

  • koordinovanie postupu pri budovaní a napájaní cyklociest v meste na cyklotrasy v regióne 

Vážené panie poslankyne, poslanci, aj ostatné autority verejnej správy, žiadame Vás, aby ste sa našimi požiadavkami zaoberali s plnou vážnosťou a bezodkladne ich zaradili medzi jednu z najvyšších priorít.  

  

Na vedomie:  
Primátorka  
Mestskí poslanci  
Prednosta okresu  
Predseda kraja  
Krajskí poslanci  

Iniciátori:
občianska iniciatíva Pre Bánovce
xRoad Bánovce nad Bebravou
členovia CTK Viking, Bánovce nad Bebravou

  

 


občianska iniciatíva Pre Bánovce    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem občianska iniciatíva Pre Bánovce na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...