ODVOLANIE RIADITEĽA ZŠ PARCHOVANY

Zákon o petičnom práve z 27.3.1990, Zákon č.85/1990 Zb. Čiastka 19/1990, Platnosť od 29.3.1990. Účinnosť od 1.5.2023

Roman Dominik Michalik

Staničné 321/61

07662 Parchovany

Odvolanie riaditeľa ZŠ Parchovany, Hlavná 462, 07662 Parchovany, Mgr. Ivan Račkovsý

My ako rodičia tragický zosnulého Romanka, Vás rodičov ako aj širokú verejnoť prosíme o podporu v odvolaní riaditeľa ZŠ Parchovany s postu riaditeľa. Na škole za 21 ročného pôsobenia sa neustále šikana zamätala pod koberec. Po tragickej udalosti zo dňa 20.11.2023 sa tieto tvrdenia potvrdili.

Ďakujeme všetkým ktorý nás v tomto Boji - STOP ŠIKANE A NÁSILIU V AKEJKOĽVEK PODOBE NA ŠKOLÁCH  proti naším deťom podporujú"

Za Slušný Život a Rodinu IČO 52 107 981, IBAN : SK71 0900 0000 0051 5360 1547

Touto petíciou žiadame ministra školstva a starostu obce Parchovany navrhnúť obecnému zastupiteľstvu obce Parchovany odvolanie riaditeľa Základnej školy, Hlavná 462, Parchovany Mgr. Ivana Račkovského a následne žiadame obecné zastupiteľstvo o schválenie návrhu starostu obce Parchovany na odvolanie riaditeľa Základnej školy, Hlavná 462, Parchovany Mgr. Ivana Račkovského. Nakoľko zriaďovateľom Základnej školy, Hlavná 462, Parchovany, je obec Parchovany, predmet našej petície je právomocou obce Parchovany.

Dôvodom tejto petície je vyvodenie zodpovednosti za v dôsledku zakrývania dlhoročnej šikany zo strany žiakov a niektorých pedagógov, ktorá vyústila do tragického úmrtia Romanka Michalika ako aj nekompetentnosť riaditeľa pri riadení Základnej školy, Hlavná 462, Parchovany, ktorú preukázal pri neriešení týchto problémov.

Vzhľadom na súčasnú situáciu by ponechanie Mgr. Ivana Račkovského znamenalo pokračovanie v zanedbávaní riešenia dlhoročnej šikany a hrozilo pokračovaním psychickej a fyzickej ujmy na zdraví žiakov, ktorého ochrana je vo verejnom záujme.

Ďakujeme všetkým za podporu a pomoc.386441685_895002111836941_749400922700137988_n.jpg


Roman Dominik Michalik    Kontaktujte autora petície

Podpísať túto petíciu

Svojím podpisom súhlasím, že Roman Dominik Michalik bude môcť vidieť všetky informácie, ktoré poskytnem v tomto formulári.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme verejne zobrazovať online.


Udeľujem súhlas so spracovaním informácií poskytnutých v tomto formulári na nasledujúce účely:
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...