Nastavenie transparentného a systémového financovania materských škôl

Žiadam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako ústredný orgán štátnej správy, ktorý riadi výkon štátnej správy na úseku školstva, aby systémovo vyriešil formu financovania materských škôl. Rôzne formy netransparentného dofinancovávania MŠ cez občianske združenia, z ktorých sú uhrádzané mimo iného aj základné zákonné potreby detí v MŠ, považujem za obchádzanie zákona, ak nie priam aj konaním nezákonným. 

Som za to, aby rodičia platili zo zákona oficiálne poplatky za pobyt ich detí v materskej škole, namiesto vytvárania akejsi „čiernej ekonomiky“ a „dvojitého účtovníctva“ cez pridružené občianske združenia.

Činnosť občianskych združení podporujúcich materskú školu považujem za vítanú a úctyhodnú, ale len za predpokladu, že členské príspevky do týchto OZ sú striktne na báze dobrovoľnosti a ich prípadné nezaplatenie neovplyvní princíp rovnakého zaobchádzania a nepovedie k diskriminácií detí.

Som presvedčený/-á, že financovanie materských škôl cez vynucované členské poplatky do rôznych občianskych združení NIE je vhodnou a transparentnou formou financovania materských škôl.

Podpísať túto petíciu

Svojim podpisom oprávňujem Matej Kučera na odovzdanie informácií, ktoré poskytnem v tomto formulári, tým, ktorí majú v tejto oblasti právomoci.


ALEBO

Dostanete e-mail s odkazom na potvrdenie vášho podpisu. Ak chcete dostávať naše maily, prosím, pridajte si info@peticie.com do svojho adresára alebo do zoznamu bezpečných odosielateľov.

Upozorňujeme, že svoj podpis nemôžete potvrdiť odpoveďou na tento e-mail.
Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...