Za otvorený dialóg v cirkvách

Ekumenická rada cirkví v SR
Riadiaci výbor ERC SR
Palisády 48
811 06 Bratislava

 

Vážení členovia Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR,

 

z tlačovej správy na webe Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sme sa mali možnosť dozvedieť, že na poslednom zasadnutí Riadiaceho výboru ERC dňa 10. 4. 2014 ste sa zaoberali článkom dr. Ondreja Prostredníka, evanjelického teológa a šéfredaktora mesačníka Cirkevné listy, „Kam smeruje definícia manželstva“, ktorý bol uverejnený v denníku SME 17. 1. 2014. Podľa uvedenej správy RV ERC konštatoval, že tento článok „nie je v súlade s Vyhlásením najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku zo dňa 16. 9. 2013.“

Touto cestou by sme chceli vyjadriť naše znepokojenie nad jednaním Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá sa takýmto bezprecedentným spôsobom vymedzila voči názoru jednotlivého teológa, a to dokonca bez akejkoľvek snahy o vzájomný dialóg.

Z nášho pohľadu takéto jednanie v sebe nesie skôr pachuť neslobody a totalitárneho zmýšľania, než snahu o vzájomný dialóg na ceste za Pravdou. Aktuálne sociálno-etické otázky sú pre nás výzvou, ktorá si vyžaduje dôkladnú diskusiu odborníkov a interdisciplinárne bádanie. Rôznorodosť teologických názorov na túto problematiku preto nie je prekážkou, ale legitímnou teologickou pluralitou, ako o tom svedčia rozmanité postoje zahraničných cirkví k týmto neľahkým otázkam.

Boli by sme preto veľmi radi, ak by Ekumenická rada cirkví v SR bola platformou pre otvorený teologický dialóg kresťanov rôznych vyznaní na Slovensku, no musíme so znepokojením konštatovať, že takýmto jednaním sa ERC od tohto ideálu vzďaluje.

Napriek tomu by sme chceli vyjadriť nádej, že sa na Slovensku jedného dňa podarí na pôde ERC takúto platformu otvoreného kresťanského dialógu vybudovať.

 

Za iniciátorov petície:
Martin Kováč, študent EBF UK v Bratislave a HTF UK v Prahe
Samuel Jezný, študent ETF UK v Prahe

 

*Poznámka: Podpisy všetkých signatárov (vrátane tých, ktorí sa rozhodli nezverejniť svoje meno na webe!) budú v závere petičnej akcie zaslané ako príloha tohto dopisu RV ERC.


Martin Kováč    Kontaktujte autora petície