Vyhlásenie: Podporujeme biskupov v otázke tzv. „Rodovej rovnosti"

Quoted post

andy

#10

2014-01-10 12:51

Myslím, že je nešťastím, zavádzať sexuálnu výchovu do škôl a najmä učiť tomu malé deti. Veľmi im tým uškodíme, pretože sex (v rozumných hraniciach) je peknou súčasťou života, ale nie prioritou, ako to chcú tým chúdencom deťom natláčať do hláv. Prikladanie prehnaného významu sexu je výplodom dnešnej presexualizovanej spoločnosti, v ktorej je sex položený na piedestál a považuje sa za niečo, čomu sa vraj treba učiť. Ha-ha !! Stovky a tisíce rokov pred nami hovoria, že sex je prirodzený a tomu sa naozaj netreba učiť. Čomu sa ale treba učiť a k čomu by sa mali deti pomocou predovšetkým rodičov vychovávať, je úcta k sexualite a pohlaviu, opatrné, pomalé a pritom nádherné odkrývanie tajomstiev pohlavného spolunažívania dvoch stabilných partnerov opačného pohlavia. Lebo tam, kde to na týchto princípoch fungovalo a funguje, nie je sex žiadnym problémom, manželstvá sú stabilné a tam nebolo a nie je treba vôbec nič robiť, len to jednoducho to nechať na prírode a rozumnej rodičovskej výchove.

Replies

anna

#52 Re:

2014-01-15 13:19:03

#10: andy -

Presne tak,  našich starých a prastarých rodičov a mnohé generácie predtým, nik v školách neučil sexuálnej výchove a všetko sa včas naučili a žili v normálnych, usporiadaných rodinách. V terajšej dobe akoby bol sex - a nič iné - prioritou na založenie rodiny. Láska sa javí len ako okrajová súčasť, a potom to v mnohých rodinách tak vyzerá, lebo samotný sex rodinu nemôže udržať pokope.
Facebook