Proti zavedeniu registrovaných partnerstiev homosexuálov.

Súhlasím s proti - proti

/ #18 Re: proti proti

2013-02-01 09:08

#1: proti proti - proti proti

Som rada, že je tu aspoň jedenliberálny názor. Veď aj homosexuáli sa v partnerstvách podieľajú na vytváraní spoločných hodnôt tak ako heterosexuálne páry. AKurát že napr. v prípade úmrtia jedného z heterosexuálneho páru ten druhý dedí a pri homosexuálnom páre nie. Tam zdedí všetko rodina, ktorá možno toho "svojho" homosexuála odvrhla pre jeho orientáciu a nepodala mu pomocnú ruku keď to potreboval. Nesúhlasím ani s názorom nižšie, ktorý homosexualitu pripisuje zlému detsvu, nevhodnej výchove, traume a pod.. Je to totálny nezmysel, keďže homosexualita je spôsobená odchýlkou vo vývoji v prenatálnom veku. Je zaujímavé, že všetci máte potrebu riešiť homosexuálov. Je to zrejme tými zviditeľnenými "celebritnými", ktorí svoju orientáciu navonok deklarujú exhibicionistickým spôsobom. Nikto nerieši alkoholikov, narkomanov, ktorí si túto cestu vybrali sami, príp. sa o nich hovorí ako o obetiach doby. Homosexuáli nie, tí už tak na tento svet prišli. Pritom práve alkholici a narkomani stoja našu spoločnosť nemalé financie a sú práve tou skupinou, ktorá ohrozuje našu spoločnoosť či už na zdraví, alebo majetku. No a adopcia detí? Myslím, že homosexuálny pár, s láskou vychovávajúci adoptované dieťa mu dá určite do života lepší základ, ako detský domov, či kontajner. Lustruje niekto heterosexuálne páry, či budú svoje deti vychovávať tak ako majú a nebudú ich nejakou formou zneužívať???!!!