Petícia k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na COVID 19


Hosť

/ #22

2021-02-26 06:45

Ďakujeme za Vašu prácu. Potrebujeme to otočiť. Priatelia tiež sa s Vami chcem podeliť o iniciatívu dobrých ľudí z celého sveta, a to s projektom Tvorivá spoločnosť. Ide o to, aby sme si my sami, bez politikov, spoločne vytvorili Tvorivú spoločnosť. Viac o etapách tvorenia a všetko o projekte si viete pozrieť na stránke allatraunites.com. Spolu sa nám to podarí.



Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...