Petícia za zachovanie činnosti MC HOJDANA v Ružinove


Hosť

/ #16

2016-03-23 06:03

Určite treba vždy prejaviť podporný názor na projekt, ktorý slúži všeobecnému dobru. Niet pochýb, že mať komunitné miesto, kde sa môžu stretávať rodičia, starí rodičia so svojimi predškoláčikmi...a dávajú tak základy pre sebavedomé radostné deti...ďakujem organizátorom petície.Facebook