Petícia za zachovanie činnosti MC HOJDANA v Ružinove

My, podpísaní občania, žiadame Miestny úrad Bratislava-Ružinov o zachovanie činnosti materského centra Hojdana v doterajšom rozsahu a v súčasných priestoroch. Pre potreby materskej školy je nutné nájsť iné riešenie.

Materské centrum Hojdana už 14 rokov poskytuje priestory pre príjemné a zmysluplné trávenie voľného času ružinovskej komunity rodičov a detí. Je celotýždenne dostupné pre najmenšie deti s rodičmi, pre školopovinné deti, ponúka aktivity, prednášky a školenia pre rodičov a záujemcov z radov dospelých. Je neziskovým OZ, priestory si upravilo a svoju činnosť vykonáva vďaka stovkám hodín dobrovoľníckej práce, dobrovoľným príspevkom, grantom a príjmom z 2 % daní. Je jedným z mála miest v Ružinove, ktoré je prístupné  vďaka nekomerčnému príspevku pre všetky rodiny. V  Hojdane sa pravidelne stretávajú aj rodičia s deťmi s Downovým syndrómom, vytvára sa tu silná komunita rodín a aktívnych ľudí. Naším záujmom je, aby to tak zostalo aj v budúcnosti.


Inka Kaščáková    Kontaktujte autora petície
Facebook