Petícia za zachovanie činnosti MC HOJDANA v Ružinove


Hosť

/ #6

2016-02-22 07:27

HOJDANU považujem za mimoriadne potrebnú pre matky s deťmi, obzvlásť z rozpadnutých manželstiev, kde obvykle ženy a deti v ich opatrovaní bývajú vystavené psychickému aj fyzickému týraniu svojich bývalých partnerov, nehovoriac o ekonomickej stránke týchto smutných koncov.
Počul som, že miesto Hojdany má byť materská škola. Dúfam, že sa nejedná o biznis, do ktorého sú zapojení aj poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí hlasovali o jej zrušení s tak šokujúcim výsledkom. Človeku sa natíska otázka, preč sa to stalo teraz, ked Hojdaňáci dostali budovu do tak pekného stavu a investovali obrovské množstvo svojej energie do údržby a opráv.Facebook