Žiadosť o zachovanie doterajších kompetencií lekárov špecialistov


Hosť

/ #24

2015-03-22 18:39

Všetky argumenty p. Studeniča sú pádne a odôvodnené. Nie je v odbornej kompetencii všeobecného lekára zvládnutie širokej problematiky z oboru diabetológia, pokrytie nutnej praxe a poskytnutie adekvátnej edukácie a kompenzácie potrieb diabetika zo dňa na deň bez absolvovania nevyhnutného odborného štúdia a následnej praxe, ktoré sú časovo veľmi náročné. Sama mám novodiagnostikované dieťa v dojčenskom veku a je veľkým orieškom aj pre špecialistu dobré nastavenie a pokrytie všetkých potrieb malého diapacienta s cieľom dobre kompenzovať jeho diabetes a zároveň zvládnuť aj adekvátnu edukácia rodičov. Určite by som si nerada ohrozila zdravie, nebodaj život svojho dieťaťa v rukách neerudovaného všeobecného lekára. Ďakujem!



Platená reklama

Túto petíciu budeme propagovať pred 3000 ľuďmi.

Dozvedieť sa viac...

Facebook