Proti zmene územného plánu v lokalite Veľká lúka v Dúbravke


Hosť

/ #37 Re:

2015-03-14 18:25

Stop hack the program!!!