Otvorený list na ODVOLANIE Oľgy Pietruchovej


Hosť

/ #11

2014-04-07 19:57

Spoločnosť ktorá presadzuje uzákonenie manželstva partnerov rovnakého pohlavia je odsúdená k zániku!!! Je to proti prírode,človeku i Bohu! Ľudia, prosím, spamätajte sa!!!