Za lepšie chodníky v Kežmarku


Hosť

/ #6

2014-03-12 17:01

Zužujú sa chodníky preto, aby sme rozšírili priestor pre autá? Úsmevné.